fot. Archiwum MIK

W ramach wydawnictwa MIK ukazują się pozycje rejestrujące istotne i ciekawe zjawiska kulturowe, a także tytuły poświęcone historii, tradycji i edukacji kulturalnej, w tym materiały dla nauczycieli, np. scenariusze lekcji etc. MIK wydał również gry planszowe inspirowane historią Małopolski. Publikacje MIK charakteryzuje dbałość o poziom merytoryczny i szatę graficzną.

wydawnictwa

Janusz Mucha, Rola instytucji kultury w procesie integracji polskiej i ukraińskiej społeczności

  Pobierz PDF

Marek Krajewski, Po co nam instytucje kultury?

Pierwsza publikacja w naszej nowej serii wydawniczej „Broszura do Myślenia”. Marek Krajewski poszukuje odpowiedzi na pytania: Dlaczego warto rozmawiać o instytucjach kultury? Czy instytucje kultury stały się zbędne? Jak sprawić, by instytucje kultury stały się potrzebne?

Weronika Idzikowska, Wzajemność. O współpracy dzieci i dorosłych

Książka o budowaniu relacji pomiędzy dziećmi i dorosłymi. Więzi i zaufanie tworzymy wspólnie, ale to dla nas, dorosłych, spoczywa odpowiedzialność za przestrzeń do ich rozwoju – w szkole, w domu kultury, w świetlicy. Dobra współpraca wynika ze zrozumienia wzajemnych pozycji, praw i ról, jakie pełnimy w grupie oraz siły relacji, które możemy wytworzyć lub zaprzepaścić. Tego właśnie dowiecie się tej książki: jak dostrzec w dziecku partnera. A potem będzie już z górki.

Gaja Grzegorzewska, Z dreszczykiem (Dni Dziedzictwa 2019)

Książkę towarzyszącą XXI Małopolskim Dniom Dziedzictwa Kulturowego napisała autorka poczytnych kryminałów Gaja Grzegorzewska. Są to opowiedziane z pasją historie Z dreszczykiem o pogromcach duchów. Wspólnie z bohaterami opowiastek ‒ dziadkiem i dwójką wnucząt ‒ możemy udać się w fascynującą podróż w czasie i poczuć się jak detektywi na tropie zagadek historii małopolskich zabytków. „Wystarczy tylko delikatnie poskrobać zewnętrzną warstwę, żeby zobaczyć, jak bardzo skomplikowaną strukturę ma przestrzeń, w której bezwiednie

Autoportret Prawo i bezprawie w przestrzeni nr 1/2019

W tym numerze chcieliśmy się przyjrzeć bliżej, w jaki sposób gąszcz przepisów, normy prawne i ich interpretacje manifestują się w przestrzeni. Interesowała nas funkcja określanych prawem uregulowań, które dyktują normy w budownictwie i w rezultacie formy architektury oraz ukształtowanie przestrzenne miast i regionów. A także to, do jakiego stopnia owe normy wynikają z uwarunkowań kulturowych, społecznych i ekonomicznych. Wszystkie te niewidoczne akty prawne i ich konteksty przekładają się przecież

Autoportret Architektura postmodernizmu nr 4/2018

W tym numerze nie zajmujemy się postmodernizmem, ale architekturą postmodernistyczną. Jak napisał Reinhold Martin, architektura była najbardziej widocznym symptomem postmodernizmu, stała się jego awatarem. Przyglądamy się temu awatarowi w nadziei na lepsze zrozumienie nas samych. Ożywione zainteresowanie latami 80. i 90. przenosi się także na popularność architektury tamtego okresu. Stanowiąca odreagowanie na zdewaluowaną architekturę modernizmu, architektura lat 70. i 80. na Zachodzie przyniosła ponowne odniesienia do uwarunkowań

Autoportret Narracje architektury dwudziestolecia nr 3/2018

Trzeci w tym roku numer Autoportretu poświęcony narracjom architektury dwudziestolecia już wkrótce w dystrybucji. W najnowszym Autoportrecie staraliśmy się wyjść poza duszną dychotomię między mitologizacją dwudziestolecia i jego szkalowaniem. Nie chodziło nam o powielanie mitów o młodym, w zawrotnym tempie modernizującym się państwie, ani też przeciwnie o – czasem nie mniej jednostronną – demaskację dorobku jednego z najbardziej kontrowersyjnych okresów w dziejach Polski. Ciekawiło nas, jak miała

Autoportret Przestrzenie pracy nr 2/2018

Dzięki postępowi technologicznemu nasza teraźniejszość miała być „epoką czasu wolnego i dostatku”. Jak dotąd technologia stanowi raczej narzędzie kontroli społeczeństw, a nie źródło ich emancypacji, a praca przenika w skali globalnej wszystkie sfery ludzkiego życia w sposób wcześniej nieodnotowywany w historii. Jak doszliśmy do punktu, w którym głównym celem pracy – często bezsensownej, niestabilnej, toksycznej i społecznie szkodliwej – jest spłacanie długów? Jakie ślady w przestrzeni –

J. Kornhauser, Wolność krzepi (Dni Dziedzictwa 2018)

Książka wydana w ramach XX Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Tą książką Jakub Kornhauser zabiera nas w podróż, jaka dotąd nam się nie przydarzyła.

Autoportret Uczenie architektury nr 1/2018

Pierwsze najpoważniejsze pytanie, z którym powinien się zmierzyć adept na studiach architektonicznych, to pytanie – co to jest architektura? I do czego jest potrzebna? W kontekście edukacji profesjonalnej najważniejsze, tuż po podstawowych problemach teoretycznych, wydaje się pytanie o realne potrzeby ludzi i sposoby, w jakie odpowiada na nie architektura. Wielu krytyków i praktyków pisze dzisiaj o kryzysie sztuki budowania, która zmienia się w narzędzie marketingu i działa jako gwarancja stopy zwrotu z inwestycji. Numer Autoportretu

Autoportret Architektura awangardy nr 4/2017

W najnowszym numerze „Autoportretu” podejmujemy temat architektury radykalnej, zrywającej z dotychczasową konstrukcją świata. Pytamy o współczesne znaczenie idei odziedziczonych po dwudziestowiecznej awangardzie. Prezentujemy kluczowe dla ruchów awangardowych diagnozy i postulaty. Analizujemy ich retorykę i estetykę oraz sposoby ich użycia. Konfrontujemy się z mitologiami architektonicznej awangardy i poniesionymi przez nią porażkami, a także szukamy postaw awangardowych we współczesnej architekturze. W numerze: – Hilde Heynen definiuje architektoniczną awangardę; –

Autoportret Formy własności nr 3/2017

W tym „Autoportrecie” omawiamy różne modele własności, a nie tylko upraszczające przeciwstawienie publicznego i prywatnego. Jak pisze Levente Polyák, redaktor prowadzący tego numeru: „Własność jest złożoną relacją między podmiotem a obiektem, w którym własność publiczna nie oznacza nieograniczonego dostępu dla wszystkich, a prywatna własność nie pociąga za sobą nieograniczonego prawa do dysponowania ziemią czy budynkami. Nieruchomość to pakiet praw i obowiązków, a jej wykorzystywanie i dostęp do niej są determinowane przez interakcję wielu podmiotów”. Wychodzimy

Autoportret Regionalizmy / modernizmy / postmodernizmy nr 2/2017

W tym numerze chcielibyśmy podejść do zagadnienia regionalizmu w architekturze bez nostalgii i retoryki powrotu do (trudno definiowalnych) źródeł. W regionalizmie, rozumianym diachronicznie jako pewna tendencja potencjalnie obecna w każdym okresie historycznym, interesuje nas nie uwsteczniająca ideologia „autentyczności”, lecz przeciwnie, postępowy potencjał tkwiący w twórczej inspiracji kulturą rodzimą. Bardziej zatem niż na narodowe składanki regionalne przełomu XIX i XX wieku (od których abstrahować nie możemy), będziemy zwracać uwagę na rolę tradycji i inspiracji

W. Nowicki, Od kuchni (Dni Dziedzictwa 2017)

To wprawdzie nie książka kucharska, ale dokładaliśmy wszelkich starań, by jej lektura była smakowita. Przybliżamy w niej kulinarne wątki krakowskich i małopolskich zabytków, pokazujemy miejsca od kuchni i z kuchnią w tle.

Autoportret Planowanie nr 1/2017

W pierwszym numerze „Autoportretu” z 2017 roku postanowiliśmy zająć się planowaniem. Nie łudzimy się, że realną zmianę mogą przynieść delikatne korekty zbankrutowanego, ale wciąż dominującego systemu neoliberalnego; zadajemy więcej pytań, niż znajdujemy odpowiedzi, pamiętamy o zagrożeniach płynących z diabelnie efektywnych strategii planowania z przeszłości, dostrzegamy coraz groźniejsze objawy globalnej zmiany klimatycznej.

Autoportret Organiczność nr 4/2016

Wbrew pozorom zagadnienie przestrzeni organicznych nie dotyczy tylko zadziwiających zdolności budowlanych zwierząt czy zachwycającej struktury kryształu, lecz przede wszystkim samego procesu powstawania form, ich pojawiania się i zanikania, czy raczej przeistaczania w inne. W świetle coraz to nowszych osiągnięć biologii, genetyki i robotyki pytanie o to, co jest żywe (do tego bowiem sprowadza się pytanie istota organizmu), jest dziś bardziej aktualne niż kiedykolwiek. Pytanie o formy organiczne jest

Autoportret Transformacja nr 3/2016

Po blisko trzech dekadach transformacji sprawdzamy, w jaki sposób przemiana ustrojowa przetworzyła polską przestrzeń fizyczną i społeczną. Mapujemy zmiany w architekturze, które są wyrazem przekształcenia stosunków pracy i stylów życia, w momencie, w którym trudno już mówić, że system, w którym żyjemy, dał nam wolność. Nie postrzegamy lat 90. jako modnego dziś sztafażu podszytego duchologicznie. Dotyka (a nawet przytłacza) nas ciężar tej zmiany, a jej pierwociny nie wydają nam się niewinne.

Autoportret Konserwacja / Rekonstrukcja nr 2/2016

Od trzech dekad w całej Europie zauważalny jest prawdziwy wysyp pseudohistorycznych rekonstrukcji. Można je interpretować jako odbicie mentalnej kondycji współczesnych społeczeństw, szukających w obliczu globalnych kryzysów ukojenia w przeszłości. Problemy współczesności mają wpływ także na zachowane dziedzictwo. Źle pojęta opieka nad zabytkami – służąca przekształceniu ich w towar do masowej konsumpcji – skutkuje usunięciem realnego życia z najważniejszych fragmentów miast podporządkowanych pustce turystycznego spektaklu.

K. Kobylarczyk, Wszystko płynie (Dni Dziedzictwa 2016)

Tych z Państwa, którzy nie mieli okazji uczestniczyć w Dniach Dziedzictwa i otrzymać bezpłatnej publikacji pt. Wszystko płynie autorstwa Katarzyny Kobylarczyk, towarzyszącej tegorocznej edycji wydarzenia, zachęcamy do jej pobrania w wersji elektronicznej.

Autoportret Człowiek w sieci nr 1/2016

W numerze wracamy do pytań, które pojawiały się na horyzoncie w momencie powstawania sieci internetowej. Zamieszczone teksty poruszają problemy relacji pomiędzy środowiskiem naturalnym a technologią oraz technologiami jako środowiskiem życia człowieka, stawiają pytania o proces kształtowania się ludzkiej tożsamości, o najbardziej podstawowe relacje, takie jak miłość czy intymność oraz zwracają uwagę na procesy formowania się nowych społeczności. Autorzy zadają też pytanie o to, czy w erze internetu rzeczy oraz pozostawianych

Oil City

Oil City to planszowa ekonomiczna gra symulacyjna o początkach przemysłu naftowego w Galicji. Gracze wcielają się w postaci autentycznych dziewiętnastowiecznych przedsiębiorców. Działają w trzyosobowych spółkach. Kupują działki, zatrudniają wiertaczy, rozbudowują infrastrukturę, prowadzą wydobycie i sprzedaż wagonów z surowcami (nafta uzyskana z ropy naftowej, gaz, wosk ziemny). Prowadzą firmy w warunkach gwałtownie zmieniających się cen surowców. Inwestują w rozwój własnych działek i nawiązują współpracę z innymi spółkami. Wygrywa

XII Konkurs plastyczno-edukacyjny „Skarby Małopolski” – katalog z nagrodzonymi pracami i projektami

Zapraszamy do obejrzenia katalogu z najlepszymi pracami plastycznymi i projektami edukacyjnymi nadesłanymi na konkurs „Skarby Małopolski”. Tematem dwunastej edycji konkursu była interpretacja dziedzictwa przyrodniczego. Na „Skarby Małopolski” składają się: konkurs prac plastycznych dla młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz konkurs scenariuszy zajęć i warsztatów dla nauczycieli i animatorów kultury. Wystawę prac można oglądać do 15 czerwca w Galerii na Poddaszu w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie (ul. Rajska 1). Konkurs

K. Kobylarczyk, Był sobie czas (Dni Dziedzictwa 2015)

Czytanie tej książki można porównać do podróży w kapsule czasu. Jest 4 października 1582 roku – na mocy bulli papieskiej Grzegorza XIII z kalendarza wypada 10 dni i zamiast 5 następuje 15 października. W niesamowitej scenerii ksiąskiego pałacu, pewnej październikowej nocy 1942 roku jesteśmy świadkami działań konspiracyjnych. Zimą 1954 roku wraz z profesorem Szaferem w krakowskim Ogrodzie Botanicznym obserwujemy Livstonę Chinesis, najwyższą w Europie palmę

Maszynownia.Zasilanie kultury udostępnia swoje materiały szkoleniowe!

Z czego składa się internet i jak działa? Jak stworzyć wizję swojej obecności w mediach społecznościowych? Na czym polega przeniesienie praw i jak powinna być skonstruowana umowa licencyjna? Co to jest domena publiczna? Jak mądrze podążać za trendami? Jak przygotować materiały dla mediów czy napisać maila do dziennikarzy z informacją o naszej inicjatywie? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znaleźć można na stroniewww.maszynownia.mik.krakow.pl Opublikowaliśmy tam materiały stworzone przez ekspertów,

Raport końcowy: Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z końcowym raportem badawczym oraz trzema raportami cząstkowymi autorstwa Marka Krajewskiego i Filipa Schmidta, które podsumowują badania zrealizowane w ramach projektu „Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Raport końcowy, będący głównym rezultatem projektu, podsumowuje wszystkie trzy etapy badań w skondensowanej postaci dziewięciu tez dotyczących kompleksowego obrazu animacji

Katalog XI konkursu plastycznego dla młodzieży „Skarby Małopolski”

„Skarby Małopolski” to konkurs plastyczno-edukacyjny towarzyszący Małopolskim Dniom Dziedzictwa Kulturowego, którego celem jest wdrażanie nowych metod i narzędzi pracy z dziedzictwem kulturowym regionu. Jedną z istotnych cech konkursu jest praca metodą projektu, wykorzystywana do rozwoju kluczowych kompetencji wśród młodzieży. Na „Skarby Małopolski” składają się: konkurs prac plastycznych dla młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz konkurs scenariuszy zajęć i warsztatów dla nauczycieli i animatorów kultury. Konkurs wpisuje

K. Kobylarczyk, Wielki wybuch 1914-1918 (Dni Dziedzictwa 2014)

To nie jest książka o wojnie. A przynajmniej nie tylko. To opowieść o tym, jak narodził się XX wiek, a z nim świat, który znamy. Świat techniki, propagandy, elektryczności, ropy i gazu, broni masowego rażenia i polityki. Świat z odrodzoną Polską na mapie… Sto lat temu, w 1914 roku, wraz z pierwszą z wielkich wojen, eksplodowała nowoczesność. Ta książka jest panoramą ludzkich losów uchwyconych w momencie wybuchu. To opowieść o burmistrzu, który nie opuszcza miasta,

Obraz / ciało

Obraz/ciało to zbiór tekstów prezentujących wybrane zagadnienia z obszaru trwającej od kilku dekad dyskusji o obrazie. Autorzy problematyzują kluczowe dotyczące medium pytania między innymi z perspektyw: koncepcji pola, intertekstualności, psychologii percepcji i psychoanalizy. Wspólnym mianownikiem wszystkich tekstów jest także cielesność, ustanawiająca alternatywny sposób czytania, niekiedy w poprzek ich zasadniczej treści. Ciału dedykowane jest jednak przede wszystkim wizualne uzupełnienie książki, w postaci filmu Tomasza

NieKongres Animatorów Kultury

Kultura zmienia się wraz z rozwojem społeczeństwa, a jednocześnie to kultura wpływa na zmiany wokół nas. Takie procesy jak budowanie więzi społecznych oraz kształtowanie własnej wartości i podmiotowości zachodzą przede wszystkim poprzez uczestnictwo w kulturze. Tworzenie i kształtowanie wzorów uczestnictwa to podstawa pracy animatora. To animator tworząc możliwości i nawyki uczestnictwa we współtworzeniu kultury, kształtuje przestrzeń bezpośredniego i pośredniego spotkania ludzi z różnym doświadczeniem, różnymi kompetencjami, w różnych rolach społecznych,

Raport badawczy Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego

Serdecznie zapraszamy do przeczytania raportu badawczego Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego autorstwa Jana Strycharza, Łukasza Maźnicy, Krzysztofa Malczyka i Wojciecha Kowalika. Publikacja powstała w ramach projektu badawczego “Kompetencje kadr kultury a zmiana społeczne. Badania eksploracyjne małych miast i obszarów wiejskich”. Konsultacji merytorycznych udzielił prof. Jerzy Hausner. Prezentowany raport powstał w oparciu o badania terenowe zrealizowane w dziewięciu gminach na terenie województwa małopolskiego (Stary Sącz,

Lokalne centrum kultury. Zrób to z innymi

Zapraszamy do przeczytania publikacji elektronicznej MIK pt. Lokalne centrum kultury. Zrób to z innymi. Została ona przygotowana w ramach projektu Kompetencje kadr kultury a zmiana społeczna. Badania eksploracyjne małych miast i obszarów wiejskich. Jest to krótki podręcznik, którego zawartość została opracowana dzięki realizacji warsztatów w ośmiu lokalnych centrach kultury. Spotkania te dotyczyły rozwoju ich potencjału w różnorodnych (znaczących lokalnie) dziedzinach takich jak m. in.: zarządzanie marką,

Lokalne muzeum w globalnym świecie – poradnik praktyczny

Połączenie podejścia teoretycznego z codzienną praktyką muzeów oraz punktem widzenia ich odbiorców, prezentuje książka powstała w ramach projektu „Lokalne muzeum we współczesnym świecie”. Praktyczny podręcznik może być użyteczny dla wszystkich, którzy szukają adekwatnych do wyzwań współczesności sposobów na prezentowanie dziedzictwa kulturowego. Nie tylko dla muzealników.   Pobierz PDF Pobierz EPUB Pobierz MOBI

A local museum in a global world

We wrote this book to make the tools of our everyday work available for use, be it within the Exhibition Dynamics team or at Locativo. You will find tools for creativity training (semantic maps, brain storms etc.) as well as those known in the area of marketing (brand positioning, market segmentation, mood board etc.). Some of them

Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce

Szanowni Państwo, prezentujemy raport przedstawiający portret animacji i edukacji kulturowej w Polsce. Tekst jest materiałem podsumowującym pierwszy moduł badawczy zrealizowany w ramach projektu „Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Publikacja powstała na podstawie wyników pogłębionych analiz wniosków grantowych składanych w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Edukacja kulturalna i diagnoza kultury” z 2012 roku, priorytet

K. Kobylarczyk, Wejdź na szlak! (Dni Dziedzictwa 2013)

Masz ochotę na kawę w najelegantszej krakowskiej kawiarni? Chcesz zobaczyć najsłynniejsze kasztanowce Młodej Polski? Ciekawi cię, gdzie było jedno z pierwszych dwupoziomowych skrzyżowań w Krakowie lub ile wiader piwa rocznie produkował browar Goetzów? Chcesz poznać trzy wielkie przemysłowe inwestycje Krakowa przełomu XIX i XX wieku? A może intrygują cię tajemnice starych kościołów i dworów Małopolski? Na książkę Wejdź na szlak! Katarzyny Kobylarczyk składa się

Spacerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazji – raport badawczy

Co dzisiaj oznacza uczestnictwo w kulturze i w jaki sposób kształtują się trasy miejskich nomadów, którzy codziennie lub od święta przemierzają Kraków, podążając utartymi szlakami albo poszukując nowych doświadczeń. Będzie się można tego dowiedzieć z raportu badawczego Spacerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazji pod redakcją Anny Nacher, powstałego w ramach projektu Kultura miejska – węzły i przepływy, zrealizowanego przez MIK we współpracy z Instytutem Sztuk Audiowizualnych UJ.   Pobierz

K. Kobylarczyk, W tym sęk! (Dni Dziedzictwa 2012)

Książka autorstwa Katarzyny Kobylarczyk to wydawnictwo towarzyszące XIV edycji Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego (2012). Składa się na nią cykl reportaży historycznych, które opowiadają o niezwykłych losach miejsc i przedmiotów eksponowanych podczas wydarzenia. Przewodnik zawiera nie tylko rzuty budynków i krótki rys historyczny wraz z kalendarium wydarzeń związanych z poszczególnymi obiektami. Nowością i atrakcją było rozbudowanie publikacji o reportaże historyczne. Historie, przedstawione w formie wartkiej opowieści, miały przybliżyć

Katalog IX Konkursu plastycznego “Skarby Małopolski” (2012 r.)
Podręcznik projektu Aqueduct

Realizacja projektu Aqueduct została zakończona. Podręcznik projektu, opublikowany i wydrukowany w języku angielskim i włoskim, został zaprezentowany podczas finałowej konferencji w Bolonii (26–29 października 2011). Cyfrowe wersje podręcznika w językach: angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, polskim, holenderskim i rumuńskim będzie można pobrać ze strony internetowej projektu. Polska wersja jest również dostępna na stronie Małopolskiego Instytutu Kultury. Zapraszamy do lektury tekstu, który jest podsumowaniem dwuletniej pracy partnerów

Współpraca międzynarodowa MIK w 2011 roku

Zestawienie działań Małopolskiego Instytutu Kultury w obszarze współpracy międzynarodowej „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”. Współpraca zagraniczna Z uwagi na związek tematyki 34. numeru „Autoportretu” pt. „Utopie” z hasłem przewodnim Europejskiego Kongresu Kultury we Wrocławiu „Kultura dla zmiany społecznej” redakcja „Autoportretu” została, dzięki pośrednictwu Profesora Wojciecha Burszty, zaproszona przez Narodowy Instytut Audiowizualny do wzbogacenia oferty merytorycznej kongresu poprzez umieszczenie naszego wydawnictwa w materiałach dla uczestników

Domino Dynastyczne – biograficzna gra terenowa

Gra Domino Dynastyczne została przygotowana w ramach projektu Pierścień św. Kingi 2006.

Raport ewaluacyjny projektu “Twarze Małopolski. Dni Dziedzictwa Kulturowego”

Przedstawiamy raport ewaluacyjny projektu Twarze Małopolski. Dni Dziedzictwa Kulturowego przygotowany w oparciu o sondaż ankietowy przyprowadzony z uczestnikami wydarzenia.

Kultura lokalnie. Między uczestnictwem w kulturze a partycypacją w zarządzaniu

Prezentujemy Państwu publikację Kultura lokalnie. Między uczestnictwem w kulturze a partycypacją w zarządzaniu, powstałą w ramach zamykanego obecnie projektu „Partycypacyjne zarządzanie w lokalnych instytucjach kultury a profile uczestnictwa w kulturze”. Gorąco zapraszamy do lektury i dyskusji wszystkie osoby zainteresowane badaniami sektora kultury, a w szczególności uczestnictwa w kulturze oraz zarządzania instytucjami tego sektora. Zapraszamy również samorządowców oraz osoby zarządzające instytucjami, dla których publikacja może okazać się wartościowym źródłem wiedzy o stosunkowo

Katalog VIII konkursu plastycznego dla młodzieży „Skarby Małopolski”

Katalog zawiera listę nagrodzonych, prezentację prac plastycznych oraz scenariusze warsztatów przygotowane przez nauczycieli, mogące stanowić niezastąpioną pomoc naukową przy przygotowywaniu zajęć związanych z dziedzictwem kulturowym. Dostępne także katalogi z pozostałych edycji konkursu. Wszystkie katalogi dostępne nieodpłatnie w Małopolskim Instytucie Kultury (prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem).

Sprawozdanie z realizacji budżetu MIK 2010

Sprawozdanie z realizacji budżetu MIK – 2010 rok.

Raport z sondażu uczestników XI Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego

Raport z badań ankietowych uczestników imprezy.

Raport ewaluacyjny podsumowujący program “Pierścień św. Kingi”

Dokument jest raportem ewaluacyjnym, podsumowującym Program Małopolskiego Instytutu Kultury o nazwie Pierścień św. Kingi, realizowanego w kolejnych rocznych edycjach w latach 2005-2009.

Raport z sondażu ankietowego uczestników XII MDDK

Raport zawiera informacje z sondażu ankietowego przeprowadzonego w trakcie XII MDDK w maju. Został on wzbogacony o dane z poprzednich sondaży realizowanych od 2007 roku. W przygotowaniach raportu pomagała dwójka wolontariuszy MDDK: Marcin Czech i Monika Nowaczek. Za przygotowanie arkusza danych bardzo dziękujemy.

Raport ewaluacyjny programu “Warto Pamiętać”

Zapraszamy do zapoznania się z raportem ewaluacyjnym programu Warto Pamiętać.

Katalog VII konkursu plastycznego dla młodzieży „Skarby Małopolski”

Katalog zawiera listę nagrodzonych, prezentację prac plastycznych oraz scenariusze warsztatów przygotowane przez nauczycieli, mogące stanowić niezastąpioną pomoc naukową przy przygotowywaniu zajęć związanych z dziedzictwem kulturowym. Dostępne także katalogi z pozostałych edycji konkursu. Wszystkie katalogi dostępne nieodpłatnie w Małopolskim Instytucie Kultury (prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem).

Sprawozdanie z realizacji budżetu MIK 2009

Sprawozdanie z realizacji budżetu MIK – 2009 rok.

Sprawozdanie: „Uszy na Małopolskę. Podróż uchofonów 2009”

Sprawozdanie z projektu „Uszy na Małopolskę. Podróż uchofonów 2009”

Raport: Aspiracje i potrzeby kulturowe młodzieży gimnazjalnej z gminy Babice. Jak im sprostać?

aport „Aspiracje i potrzeby kulturowe młodzieży gimnazjalnej z gminy Babice. Jak im sprostać?” powstał z inicjatywy wójta gminy Babice, we współpracy z gimnazjami i innymi instytucjami, które pracują z młodzieżą: stowarzyszeniami, Gminnym Centrum Kultury i Sportu i klubami sportowymi. Jednym z celów polityki samorządu babickiego jest stworzenie nastoletnim obywatelom możliwości wielokierunkowego rozwoju: nie tylko poprzez system szkolny, ale i wszelkie zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne. Gimnazjaliści są ważną grupa jeżeli chodzi

Muzeobranie 2009 badania ankietowe

Muzeobranie 2009. Weekend muzealnych odkryć – badania ankietowe uczestników wydarzenia.

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce. Raport z badań eksploracyjnych.

Czy wizje decydentów samorządowych spotykają się z strategiami działań animatorów, menadżerów i twórców kultury? Raport zawiera diagnozę kultury w oparciu o pogłębioną analizę scen kultury w 10 gminach Małopolski. Wskazujemy w nim zależności pomiędzy działaniami kulturowymi podejmowanymi przez lokalnych aktorów kultury (instytucje kultury, III sektor, inicjatywy indywidualne, sektor przemysłów kultury) a lokalną polityką kulturową (przede wszystkim w kwestii roli samorządu lokalnego). Raport powstał w ramach projektu

Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury.

Zebrane w niniejszej publikacji artykuły są poświęcone praktyce zarządzania strategicznego w instytucjach kultury w Polsce. Większość zamieszczonych w podręczniku tekstów została napisana przez praktyków zarządzania – osoby oficjalnie zajmujące stanowiska strategów organizacyjnych. Jakie sukcesy odnoszą i na jakie problemy napotykają w swoim codziennym „strategizowaniu”? W jaki sposób udaje im się efektywnie kierować organizacjami działającymi w trudnym do racjonalnego analizowania i stale zmieniającym się środowisku sektora kultury

Chłopska Szkoła Biznesu – gra ekonomiczna

„Chłopska Szkoła Biznesu” to gra planszowa inspirowana niezwykłą historią Andrychowa, która poprzez swoją atrakcyjną formułę – naukę w działaniu – służy rozwijaniu kompetencji społecznych i promuje przedsiębiorczość. Ciekawa i angażująca forma rozgrywki ułatwia graczom zrozumienie współczesnych zjawisk gospodarczych (takich jak np. podaż, popyt, konkurencja, spółki handlowe, klastry gospodarcze). Głównym zadaniem uczestników rozgrywki jest zgromadzenie jak największego kapitału. Sukces gracza zależy nie tylko od umiejętności gospodarowania posiadanymi

Dilettante – teatr w ruchu. Inspiracje dla nauczycieli

Dilettante – teatr w ruchu. Inspiracje dla nauczycieli to, jak sam tytuł wskazuje, publikacja przeznaczona stricte dla nauczycieli. Książka wraz z płytą to pilotażowy projekt zespołu „Dilettante” (nasze wcześniejsze działania adresowane były przede wszystkim do instruktorów, którzy prowadzą amatorskie zespoły teatralne) – zbiór inspiracji, jak w interesujący i niekonwencjonalny sposób poprowadzić zajęcia z historii teatru i dramatu dla młodzieży gimnazjalno-licealnej. Na płycie zostały zamieszczone scenariusze

Autoportret. Warsztaty „Oswoić przestrzeń. Edycja druga”

Publikacja jest podsumowaniem drugiej edycji projektu „Oswoić przestrzeń”, zrealizowanej w roku szkolnym 2008/2009. W publikacji znajduje się: opis projektu, scenariusze zajęć z zakresu edukacji przestrzennej opracowane przez nauczycieli, opisy projektów zagospodarowania terenów przy szkołach partnerskich opracowane przez studentów architektury krajobrazu oraz artykuł o projektowaniu przestrzeni przyszkolnych.

Małopolska Wielu Kultur. Łemkowie

Polecamy Państwu materiały edukacyjne, stworzone głównie z myślą o nauczycielach szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dotyczą one kolejnej mniejszości z regionu Małopolski, tym razem Łemków. Niniejsza publikacja zapoznaje nas z historią tej grupy etnograficznej: przybliża teorie pochodzenia Łemków, przypomina o traumatycznych przeżyciach związanych z przesiedleniami w ramach Akcji „Wisła”, wreszcie zapoznaje nas z ich zwyczajami, tradycjami i obrzędowością. Ponadto w publikacji znajdą Państwo teksty źródłowe: wiersze oraz fragmenty prozy,

Katalog VI konkursu plastycznego dla młodzieży „Skarby Małopolski”

Katalog zawiera listę nagrodzonych, prezentację prac plastycznych oraz scenariusze warsztatów przygotowane przez nauczycieli, mogące stanowić niezastąpioną pomoc naukową przy przygotowywaniu zajęć związanych z dziedzictwem kulturowym. Dostępne także katalogi z poprzednich edycji konkursu. Wszystkie katalogi dostępne nieodpłatnie w Małopolskim Instytucie Kultury (prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem)  

Małopolska Wielu Kultur. Scenariusze zajęć

Oddajemy w Państwa ręce publikację, która jest efektem projektu „Zwierciadła”. Autorami niniejszych scenariuszy są nauczyciele z małopolskich szkół biorący udział w projekcie „Małopolska Wielu Kultur. Zwierciadła”. Mamy nadzieję, że publikacja ta będzie pomocna w propagowaniu tematyki wielokulturowości w Państwa szkołach.

Autoportret. Warsztaty „Oswoić przestrzeń”

Publikacja jest podsumowaniem pierwszej edycji projektu „Oswoić przestrzeń”, zrealizowanej w roku szkolnym 2007/2008. Zawiera opis projektu, relacje z jego przebiegu w poszczególnych ośrodkach partnerskich, wybrane ćwiczenia z zakresu edukacji przestrzennej, a także poradnik dla dzieci o budowaniu modeli architektonicznych.

Małopolska Wielu Kultur. Węgrzy

Niniejszy zbiór tekstów źródłowych pozwala nam przyjrzeć się bliżej Węgrom, narodowi, który lubimy, choć raczej nie zastanawiamy się, skąd pochodzi ta nasza często deklarowana sympatia. Dodajmy sympatia obustronna. Z Węgrami na przestrzeni niemal tysiąclecia łączyły nas liczne związki dynastyczne, a później wspólna walka w powstaniach wolnościowych. Na krakowskiej Akademii kształciło się wielu spośród węgierskich humanistów, a w tamtejszych drukarniach wydawano pierwsze węgierskie książki. Na ogół

Małopolska Wielu Kultur. Słowacy

Niniejszy zbiór tekstów wprowadza w dzieje narodu słowackiego oraz historię państwowości naszego południowego sąsiada. W przypadku Słowaków bowiem musimy zdać sobie sprawę, że początki tego narodu sięgają czasów Księstwa Wielkomorawskiego, samodzielne państwo istnieje zaś dopiero od piętnastu lat. Jednak na przestrzeni całego tysiąclecia naród słowacki istniał, początkowo w ramach Królestwa Węgierskiego, później Monarchii Austrowęgierskiej, a w dwudziestym wieku tworząc wspólne państwo z Czechami. Małopolska w naturalny

Katalog V konkursu plastycznego dla młodzieży „Skarby Małopolski”

Katalog zawiera listę nagrodzonych, prezentację prac plastycznych oraz scenariusze warsztatów przygotowane przez nauczycieli, mogące stanowić niezastąpioną pomoc naukową przy przygotowywaniu zajęć związanych z dziedzictwem kulturowym. Dostępne także katalogi z poprzednich edycji konkursu. Wszystkie katalogi dostępne nieodpłatnie w Małopolskim Instytucie Kultury (prosimy o wcześniejszy kontakt z sekretariatem).

Małopolska Wielu Kultur. Romowie

Zapraszamy do zapoznania się ze zbiorem tekstów poświęconych wciąż mało znanej kulturze Romów-Cyganów. Materiały te zostały przygotowane w ramach romskiej edycji projektu „Małopolska Wielu Kultur”, a ich celem było przybliżenie czytelnikom tej bogatej kultury. W materiałach znajdują się m.in. teksty źródłowe, wiersze oraz wybór baśni romskich. Mamy nadzieję, że zainspirują one nauczycieli do stworzenia scenariuszy pasjonujących lekcji i zachęcą do dalszych poszukiwań na polu wielokulturowości.

Uwalnianie tekstów w weekend

Ze wstępu: „Szanowni Czytelnicy, jeśli lubicie poradniki, które definitywnie rozwiązują za jednym zamachem kilka problemów życia zawodowego i prywatnego, podwyższają jego jakość i sprawiają, że szybko stajecie się szczęśliwsi i piękniejsi, pewnie chcielibyście na wstępie przeczytać taki tekst: Oto oddajemy w Wasze ręce podręcznik, który pozwoli Wam w ciągu jednego weekendu opanować bez większych wysiłków sztukę uwalniania tekstów. (…) Jednak tytuł tej książki jest celowo mylący. Nie wierzymy,

Kalendarz K27

Kalendarz K27 Kalendarz na 2010 rok zilustrowany przez dwunastu młodych projektantów związanych z Krakowem i Małopolską. Tematem ilustracji są święta wybrane przez artystów, które stały się pretekstem do stworzenia prac poświęconych kulturowym i społecznym zmianom, problemom, zjawiskom. Wydawnictwo powstało na bazie projektu pn. „Ścienny tygodnik uliczny K27”, zrealizowanego przez MIK w ciągu kilkunastu letnich tygodni 2009 roku. Zakładał on udostępnienie twórcom publicznej przestrzeni do prezentacji ich autonomicznych,

Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni

Nasze czasopismo proponuje refleksję nad kondycją przestrzeni, w jakiej funkcjonujemy. Jesteśmy przekonani o tym, że otoczenie wywiera wpływ na człowieka, a człowiek wpływa na swoje otoczenie. Przyglądanie się tej relacji pozwala nie tylko na zdobycie wiedzy o nas samych, stąd nazwa „Autoportret”, ale może się stać impulsem do zmiany na lepsze przestrzeni, w której żyjemy. Kwartalnik do nabycia w salonach Empik oraz w e-sklepie Małopolskiego Instytutu Kultury.

nowa_huta. księga uwolnionych tekstów

nowa_huta. księga uwolnionych tekstów Księga jest przede wszystkim zapisem spotkań, podczas których rozmawiano o życiu w Nowej Hucie. Ma formę kolażu. Tworzą go opinie, wizje, życiorysy, zdjęcia archiwalne, fragmenty gazet, a także subiektywna mapa, na której zaznaczono miejsca ważne dla Twórców Księgi. Forma kolażu została wybrana po to, żeby pokazać przenikanie się różnych wątków. Kolaż ten wydobywa też odmienne perspektywy spojrzenia na tę

Czesław Anioł „Światło braci cechowych”

Książka opowiada o dawnych cechowych rytuałach, które zachowały się w Lipnicy Murowanej. Cudem ocalone, do dziś są powtarzane przez potomków konfraterni. Dlaczego? Dla kogo? Gdyby ich zaprzestano, świat by się nie zawalił. A jednak zniknąłby pewien świat, którego – nieświadomie – bardzo potrzebujemy! Książka dostępna w e-sklepie.

Gra planszowa „Pierścień św. Kingi”

Rodzinna gra planszowa „Pierścień św. Kingi” inspirowana historią XIII-wiecznej Małopolski. Księstwo Krakowsko-Sandomierskie zostało spustoszone przez Tatarów. Książę Bolesław Wstydliwy i jego żona, księżna Kinga, wysyłają czterech najdzielniejszych rycerzy w misję kolonizacyjną. Rycerze mają odbudować zniszczone osady, założyć miasta, wybrukować rynki oraz wznieść kościoły i mury obronne. Gra jest przeznaczona dla 2–4 graczy w wieku od lat 7 do 107. Nakład wyczerpany.

Kazimierz Wiśniak „Powietrznicy w Lanckoronie. Historia letniska”

Lanckorona, międzywojenne letnisko, popularne miejsce wypoczynku artystów w latach 60. i 70. XX wieku. Na czym polega magia tego miejsca, co, oprócz czystego powietrza, ma do zaoferowania? Malownicza opowieść ilustrowana między innymi zdjęciami z rodzinnych archiwów właścicieli najstarszych lanckorońskich pensjonatów.   Nakład wyczerpany

Sprawozdanie z działalności mik 2008

Sprawozdanie z działalności mik – 2008 rok.

Kardy i kokardy. Opowieść o hrabinach Potockich

Kardy i kokardy to książka, dzięki której – jak przez dziurkę od klucza – możemy przyjrzeć się życiu i losom trzech hrabin Potockich, kobiet silnych, wyjątkowych, świadomych swej roli społecznej. To historia, w której bale i podróże przeplatają się z monotonią powszednich decyzji, a zbieranie przepisów kulinarnych z kolekcjonowaniem dzieł sztuki. To opowieść o tym, co w życiu zwykłe i niezwykłe, i jak je przeżyć z godnością. Bogna Wernichowska – absolwentka Wydziału Prawa

X x Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego

Jubileuszowe, albumowe podsumowanie dziesięciu edycji Dni, opis i unikatowe zdjęcia, ilustrujące 150 zabytkowych obiektów, udostępnionych dotychczas zwiedzającym, wśród nich: zamki, pałace i dwory, budowle sakralne, muzea i skanseny. To publikacja będąca kluczem do skarbca małopolskiej historii, kultury i tradycji. Wydawnictwo polsko-angielskie. Nakład wyczerpany

Małopolska. Fotografie. To niczego nie wyjaśnia

W 2006 roku piętnastu wybitnych fotografów przemierzyło Małopolskę. Połowa spośród nich mieszka w regionie, pozostali poza nim. Popatrzyli na ów świat po swojemu, niekiedy sami dziwili się temu, co widzą. Ich niezwykłe zdjęcia – ponad dwieście – prezentuje album. Zostały wybrane spośród kilku tysięcy. To Małopolska przekorna, zaskakująca, daleka od typowych skojarzeń. W przedsięwzięciu współpracowali Fundacja Imago Mundi (pomysłodawca) oraz Małopolski Instytutu Kultury (partner

Autoportret Architektura wspólnoty nr 4/2015

W „Architekturze wspólnoty” pytamy: o istnienie albo możliwości tworzenia przestrzeni, których głównym spoiwem są relacje międzyludzkie; o architekturę, która ma potencjał wzmacniania obywatelskiej podmiotowości i poczucia bezinteresownej przynależności; o sposoby naprawy miasta, które nie wprowadzałyby kolejnych społecznych podziałów. Spora część z odpowiedzi, które uzyskaliśmy, odwołuje się do koncepcji „dobra wspólnego”. Z kilku tekstów wyłania się jednak niepokojąca diagnoza kondycji współczesnych wspólnot – począwszy od wiejskich, poprzez miejskie, na wspólnocie

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 Lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności