Publikacje

materiały edukacyjne

ręka trzymająca okładkę broszury

Jak dobrze zamówić audiodeskrypcję?

W nowej publikacji „Kultury Wrażliwej” omawiamy audiodeskrypcję jako przedmiot zamówienia publicznego, by ułatwić instytucjom kultury i innym instytucjom publicznym zamówienie audiodeskrypcji wysokiej jakości.