misja

Kultura żyje w obiegu albo nie istnieje

Działamy w trzech kluczowych obszarach: regionu, rozwoju i refleksji. Interesuje nas kultuRRRa!

Naszą misją jest dbanie o dialog. Dlatego pośredniczymy między przeszłością i przyszłością, osobami i grupami oraz ukazujemy lokalne praktyki kulturowe na tle procesów globalnych. Poprzez refleksję nad dziedzictwem regionu przyczyniamy się do rozwoju instytucji kultury.

Region

Inicjujemy i organizujemy wydarzenia promujące kulturę regionu, zachęcając do poznawania jej bogactwa i różnorodności.

Tworzymy autorskie projekty kulturowe dla wzmocnienia tożsamości regionalnej Małopolan. Zajmujemy się edukacją dotyczącą dziedzictwa kulturowego Małopolski, w tym dziedzictwa mniejszości narodowych i etnicznych. Wierzymy, że aktywne poznawanie przeszłości pozwala lepiej zrozumieć teraźniejszość i świadomie kształtować przyszłość.

Rozwój

Tworzymy sieć współpracy – pomagamy dzielić się doświadczeniem, wykorzystywać nowe metody i narzędzia pracy.

Wspieramy rozwój kadr kultury: animatorek, bibliotekarzy, muzealników, edukatorek i nauczycieli, przyjaciół dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz pracowników i pracownic instytucji kultury. Prowadzimy szkolenia i tworzymy przestrzeń do rozmowy. Zależy nam na budowaniu wspólnoty małopolskich podmiotów kultury, działających razem i wspierających się wzajemnie.

Refleksja

Obserwujemy i analizujemy procesy zachodzące w kulturze.

Realizujemy badania, opisujemy zjawiska, przygotowujemy kompleksowe informacje, formułujemy rekomendacje. Nasze projekty badawcze wspierają wydobywanie potencjału lokalnych społeczności i stymulują powstawanie nowych inicjatyw. Rezultaty naszej działalności upowszechniamy we współpracy z polskimi i europejskimi partnerami.