Publikacje

MIK 2023 – raport

“Kolejny rok, dwanaście miesięcy, trzysta sześciesiąt pięć dni za nami. Każdy dzień to wiele pracy do wykonania. Planowanie działań, podejmowanie decyzji   merytorycznych, finansowych, administracyjnych   udział w spotkaniach, potem udział w kolejnych spotkaniach, reagowanie na nagłe zmiany, nawiązywanie nowych relacji i powroty do  starych, mierzenie się z całkiem nowymi wyzwaniami, ale i z rutyną. (…)  Sprawianie, żeby kultura i dziedzictwo Małopolski mogło ciągle na nowo opowiadać o sobie.

(…)

Ubiegły rok to  jubileusz w związku z dwudziestą piątą edycją Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. To cykliczne wydarzenie starsze niż MIK pod swoją obecną nazwą, starsze niż niejeden uczestnik czy wolontariusz zaangażowany w jego realizację. Przejęliśmy organizację MDDK od Urzędu Marszałkowskiego i trwamy na posterunku, choć wiele za nami, na przykład szalona edycja covidowa, kiedy do wachlarza rozwiązań po raz pierwszy włączyliśmy produkcje filmowe i po raz pierwszy nie spotkaliśmy się na żywo z naszymi odbiorcami. Każda z edycji czegoś nas nauczyła, dawała impuls do rozwoju, a jednocześnie przez te lata, widzę, pozostajemy wierni sformułowanej na którymś etapie idei, że w Dniach chodzi o to, żeby uczestnik wydarzenia przeżył błysk olśnienia w spotkaniu z dziedzictwem. 

Mijający rok był również rokiem nowości. Po raz pierwszy zaprosiliśmy instytucje kultury województwa małopolskiego i ich odbiorców do udziału w wielkim święcie małopolskiej otwartości. Na przełomie września i października odbyła się pierwsza edycja Festiwalu Kultury Wrażliwej, jedynego wydarzenia realizowanego na taką skalę w Małopolsce. Przez kilkanaście dni aż dwadzieścia cztery instytucje prezentowały swoją inkluzywną ofertę kulturalną i edukacyjną.

A to tylko dwa z wielu działań, które MIK zrealizował w 2023 roku, więcej znajdą Państwo w tym Raporcie. Wierzę, że jego lektura będzie dla Państwa interesująca i zachęci Państwa do korzystania z naszej oferty i  kontaktu z nami”.

Joanna Orlik, dyrektorka Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie