Publikacje

raporty

okładka publikacji wyświetlona na tablecie, obok ołówek

Raport: edukacja w obszarze kultury

Celem publikacji jest wskazanie kluczowych zagadnień związanych z pytaniem: jaki powinien być program (rozwoju) edukacji kulturowej w Krakowie. Przyszły program ma być realizowany w szkołach i placówkach oświatowych, w instytucjach kultury, w placówkach pomocy społecznej, w społecznych świetlicach i miejscach aktywności lokalnej (...)