Publikacje

raporty

publikacja "Jaki program edukacji kulturowej w Krakowie - Diagnoza edukacji w obszarze kultury"

Raport: edukacja w obszarze kultury

Celem publikacji jest wskazanie kluczowych zagadnień związanych z pytaniem: jaki powinien być program (rozwoju) edukacji kulturowej w Krakowie. Przyszły program ma być realizowany w szkołach i placówkach oświatowych, w instytucjach kultury, w placówkach pomocy społecznej, w społecznych świetlicach i miejscach aktywności lokalnej (...)