Publikacje

Kultura od każdej strony

Publikujemy efekty naszych badań i doświadczeń oraz teksty autorów, których idee nas inspirują. Wszystkie nasze publikacje udostępniamy bezpłatnie.

Znajdziecie tutaj raporty i rekomendacje dotyczące bieżących wyzwań w kulturze, tytuły poświęcone historii, tradycji i edukacji kulturalnej (w tym materiały dla nauczycieli) oraz rozważania na temat kultury we współczesnym świecie.

Wydajemy ponadto edukacyjne gry planszowe inspirowane Małopolską. Jesteśmy też wydawcą kwartalnika „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”.

materiały edukacyjne

ręka trzymająca okładkę broszury

Jak dobrze zamówić audiodeskrypcję?

W nowej publikacji „Kultury Wrażliwej” omawiamy audiodeskrypcję jako przedmiot zamówienia publicznego, by ułatwić instytucjom kultury i innym instytucjom publicznym zamówienie audiodeskrypcji wysokiej jakości.

książki

ilustracja z okładki książki - osoba z zamkniętymi oczami pośród roślin i zwierząt

Dzieci i przyroda. Wzmacnianie więzi

„Więzi z naturą nie tworzą się za sprawą jednej czy dwóch wizyt w lesie. Plecenie więzi to proces długotrwały, osadzony nie tylko w przekonaniu dorosłych, że tak trzeba, ale będący także odbiciem więzi, jakie oni sami mają z naturą. Nie nauczysz nikogo kochać, jeśli…

książki

Niebieska, typograficzna okładka książki na zielonym tle, na książce leży zielony ołówek

Ile warta jest kultura?Jerzy Hausner

Czy instytucje kultury powinny na siebie zarabiać? Czy kultura ma cenę? Profesor Jerzy Hausner przekonuje: „Czas spojrzeć na kulturę od drugiej strony. Nie zastanawiać się, jak przekształcić kulturę w gospodarkę, ale odwrotnie – jak gospodarkę uczynić częścią kultury”.

CO NOWEGO