Publikacje

Kultura od każdej strony

Publikujemy efekty naszych badań i doświadczeń oraz teksty autorów, których idee nas inspirują. Wszystkie nasze publikacje udostępniamy bezpłatnie.

Znajdziecie tutaj raporty i rekomendacje dotyczące bieżących wyzwań w kulturze, tytuły poświęcone historii, tradycji i edukacji kulturalnej (w tym materiały dla nauczycieli) oraz rozważania na temat kultury we współczesnym świecie.

Wydajemy ponadto edukacyjne gry planszowe inspirowane Małopolską. Jesteśmy też wydawcą kwartalnika „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”.

autoportret

AutoportretPrzestrzenie troskinr 2/2021

Choć zagadnienia opieki i troski wydają się esencją architektury, która powstała, by chronić człowieka przed światem zewnętrznym, dopiero doświadczenie pandemii i widmo zbliżającej się katastrofy klimatycznej sprawiły, że na powrót znalazły się one w centrum debaty.

raporty

Okładka raportu wyświetlona na ekranie tabletu

Współpraca. Wokół kompetencji przyszłości

Jak przygotować się na nieprzewidywalne? A może potrzebne umiejętności jednak da się przewidzieć? Piotr Knaś analizuje kwestię kompetencji przyszłości i podpowiada zmianę perspektywy.

raporty

Kompetencje cyfrowe w instytucjach kultury

Edukacja medialna i cyfrowa nastawiona na kształtowanie określonych kompetencji cyfrowych może okazać się nie tyle pomocna, co niezbędna.

CO NOWEGO