Publikacje

Praktyki studenckie w instytucjach kultury

Kto kształci przyszłe kadry kultury? Kto chce pracować w instytucji kultury?  

Mając – jako Małopolski Instytut Kultury w Krakowie – wieloletnie doświadczenie we współpracy z praktykant(k)ami, w tym rozpoznane blaski i cienie, czyli argumenty na rzecz kontynuacji takiej formy współpracy i trudności, jakie temu towarzyszą, postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda to w szerszej perspektywie. Jak układa się współpraca między uczelniami, instytucjami kultury a studentami podejmującymi praktyki? Czy praktyki studenckie są drogą, którą nowi, pełni zaangażowania pracownicy podążą pod nasze drzwi? Celem badania była diagnoza jakości praktyk studenckich realizowanych przez studentów i studentki uczelni wyższych w krakowskich instytucjach kultury oraz wypracowanie rekomendacji w obszarach wymagających zmian lub wskazanie tematów do pogłębionej dyskusji. Badanie uwzględniało perspektywy trzech stron: uniwersytetów, studentów i studentek oraz instytucji kultury przyjmujących na praktyki. Oddaliśmy głos wszystkim stronom zaangażowanym, w proces praktyk, a wnioski z tych rozmów i analiz znajdziecie w raporcie „Praktyki studenckie w instytucjach kultury”.

okładka publikacji z dwiema wesołymi osobami dzielącymi się różnymi wykresami