Publikacje

Autoportret

czasopismo o dobrej przestrzeni

autoportret

okładka numeru z szaro-pomarańczową mozaiką

Autoportret Modernizm a kolonializm nr 2/2022

W tym numerze „Autoportretu” podejmujemy się analizy uwikłań modernizmu w struktury władzy i dominacji, przyglądamy się także pozaeuropejskim realizacjom modernistycznych architektów.