Publikacje

Kultura od każdej strony

Publikujemy efekty naszych badań i doświadczeń oraz teksty autorów, których idee nas inspirują.

Znajdziecie tutaj raporty i rekomendacje dotyczące bieżących wyzwań w kulturze, tytuły poświęcone historii, tradycji i edukacji kulturalnej (w tym materiały dla nauczycieli) oraz rozważania na temat kultury we współczesnym świecie.

Wydajemy ponadto edukacyjne gry planszowe inspirowane Małopolską. Jesteśmy też wydawcą kwartalnika „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”.

książki

Okładka albumu "Wyszukana Małopolska" ze zdjęciem ozdobnego sklepienia

Wyszukana Małopolska

Album Wyszukana Małopolska to opatrzone zdjęciami siedemdziesiąt pięć opowieści o miejscach, które gościły Dni Dziedzictwa. Te krótkie impresje o pasji, marzeniach, odwadze i ideach  opowiadają nie tylko o murach, malowidłach czy rzeźbach, ale przede…

autoportret

Autoportret Las nr 1/2023

Numer o lesie jest jednocześnie pochwałą leśnych ekosystemów i wołaniem o pomoc w kontekście kurczących się leśnych terenów i polityk pozwalających na wycinanie drzew. Czas lasu biegnie inaczej niż nasz. Przyglądanie się powolnemu trwaniu…

raporty

Okładka raportu z typograficzną okładką "2022" na czerwonym tle, ołówek

MIK 2022 – raport

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem naszych działań w 2022 roku. Po raz kolejny przedstawiamy Wam wszystkie nasze zrealizowane projekty, wydarzenia oraz wydane publikacje.

CO NOWEGO