Publikacje

Kultura od każdej strony

Publikujemy efekty naszych badań i doświadczeń oraz teksty autorów, których idee nas inspirują. Wszystkie nasze publikacje udostępniamy bezpłatnie.

Znajdziecie tutaj raporty i rekomendacje dotyczące bieżących wyzwań w kulturze, tytuły poświęcone historii, tradycji i edukacji kulturalnej (w tym materiały dla nauczycieli) oraz rozważania na temat kultury we współczesnym świecie.

Wydajemy ponadto edukacyjne gry planszowe inspirowane Małopolską. Jesteśmy też wydawcą kwartalnika „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”.

autoportret

okładka numeru z szaro-pomarańczową mozaiką

Autoportret Modernizm a kolonializm nr 2/2022

W tym numerze „Autoportretu” podejmujemy się analizy uwikłań modernizmu w struktury władzy i dominacji, przyglądamy się także pozaeuropejskim realizacjom modernistycznych architektów.

broszury

Kolorowa okładka broszury, ołówek położony ukosem

Kto tworzy nasze dziedzictwo?Łucja Piekarska

Zapraszamy do lektury skłaniającej do refleksji i dyskusji najnowszej „Broszury do myślenia".

autoportret

Okładka z ołówkiem na styku linii oddzielającej dwa różne odcienie szarości

Autoportret Rysunek nr 4/2021

W najnowszym numerze „Autoportretu” przyglądamy się zmianom, jakie zaszły w warsztacie współczesnego architekta i jaki wpływ ma na niego współczesna cyfryzacja.

CO NOWEGO