Rozwój

Dynamika Ekspozycji

Wsparcie dla nowoczesnego muzealnictwa

Program „Dynamika Ekspozycji” działa w oparciu o przekonanie, że współczesne muzea są przede wszystkim miejscem spotkania człowieka z historią, sztuką i ideą.

Zespół organizuje dla muzealników i pracowników galerii warsztaty o szerokim zakresie tematycznym, od edukacji w muzeum po kwestie związane z aranżacją przestrzeni czy programem i wizerunkiem instytucji. Opracowuje także koncepcje merytoryczne wystaw, we współpracy z muzeami i na potrzeby działalności MIK-u, udzielając konsultacji merytorycznych i wsparcia eksperckiego w zakresie tworzenia ekspozycji i ścieżek edukacyjnych oraz budowania programu i wizerunku instytucji.

Członkowie i członkinie zespołu „Dynamiki Ekspozycji” tworzą także Muzeoblog – serwis internetowy poświęcony szeroko rozumianej tematyce muzealnej, a zwłaszcza innowacjom w muzeach i ich nowej roli w zmieniającym się społeczeństwie.

Rozwój