Sztuka życia - wzmacniamy przez edukację kulturową

Sztuka życia

Sztuka życia – wzmacniamy poprzez edukację kulturową to projekt skierowany do osób na co dzień współpracujących lub chcących współpracować z młodzieżą (12+).

Organizujemy warsztaty, webinaria, fora i dyskusje wokół palących problemów i wyzwań współczesności, które dotykają także młodych ludzi w Polsce. Wspieramy dorosłych we współdziałaniu z młodzieżą i w mądrym wykorzystywaniu narzędzi twórczych do wzmacniania ekspresji własnej młodzieży i ich poczucia sprawczości.

Od dwóch lat trwa pandemia koronawirusa Sars-Cov-2. Wszyscy odczuwamy jej skutki. Od końca lutego toczy się niewyobrażalna wojna, która dotyka całej Europy i społeczności globalnej. To doświadczenia, które w radykalny sposób wpływają na jakość życia młodych ludzi. 

Czy już wystarczająco uświadomiliśmy sobie, co te problemy i wyzwania będą oznaczać dla nas wszystkich w perspektywie średnio- i długoterminowej?

Postanowiliśmy zaprosić młodzież i dorosłych zainteresowanych towarzyszeniem młodym ludziom do rozmowy o wpływie tych doświadczeń i poszukiwania narzędzi pomocnych do posłuchania się wzajemnie, do tworzenia sieci, partnerstw i wspólnych działań, które mogą być dla nas niezbędnym wsparciem. 

Co robimy? 

  • Warsztaty i webinaria 
  • Mailing rozwojowy i superwizje 
  • Gorąca linia
  • Spotkania międzynarodowe
  • Działania z instytucjami kultury 
  • Publikacje

Projekt „Sztuka życia – wzmacniamy poprzez edukację kulturową” realizujemy w ścisłej współpracy z niemieckim partnerem, Federalnym Stowarzyszeniem Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży (BKJ) w Berlinie. Projekt jest współfinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM), która w ramach programu „Latarnie PNWM” wspiera rozbudowę i rozwój polsko-niemieckich sieci współpracy w zakresie pracy z młodzieżą i edukacji, również w Ukrainie. 

Program Latarnie PNWM

Jeśli aktualnie zastanawiają się Państwo nad tym, w jaki sposób w tym trudnym czasie wesprzeć ukraińskie organizacje partnerskie lub jaką konkretną pomoc im zaoferować, prosimy zapoznać się z poniższymi możliwościami uzyskania dotacji PNWM.

Współpraca z ukraińskimi partnerami

Warsztaty i webinaria

Zapraszamy do udziału w warsztatach i webinariach, które poprowadzą praktyczki i praktycy na co dzień współpracujący z młodymi ludźmi i dorosłymi, którzy im towarzyszą. Wszystkie warsztaty i webinaria to zaproszenie do uważnej, opartej na empatii i życzliwości, współpracy z młodzieżą i pracy nad sobą. Nie będziemy chować się za metodami-dogmatami, ale porozmawiamy o możliwościach towarzyszenia młodym na ich własnych ścieżkach. Często w sytuacjach krytycznych: w doświadczaniu trudnych emocji, kryzysów, sytuacji, które wywracają dotychczasowe optyki i praktyki do góry nogami.

Warsztaty na żywo Zawód edukator(ka). Jak pracować, aby nie zwariować

Warsztaty na żywo i warsztat online Ciało w pracy i w edukacji – zadbaj o siebie i młodzież

Webinarium Sprawczość, odpowiedzialność i zaangażowanie młodych ludzi. Co to w ogóle znaczy? (via Zoom)

 

Mailing rozwojowy i superwizje

„Wspólna praca z młodzieżą. Ćwiczenia z kontaktu” to cykl codwutygodniowych maili z ćwiczeniami do samodzielnej pracy.

Dla kogo? 

Kierujemy je do wszystkich osób zainteresowanych współpracą z młodzieżą w oparciu o holistyczne podejście do aktywności obywatelskiej młodych ludzi.

O czym? 

W mailach otrzymacie teorię i propozycje praktyk skoncentrowanych wokół aspektów wspierania samo- i współregulacji młodych ludzi, rozumienia tego, jak działają układy współczulny i przywspółczulny i jak się o nie zatroszczyć, zarządzania stresem oraz praktyk „usprawczania” młodzieży, czyli takich, które wzmacniają postawy i umiejętności młodych ludzi do brania spraw w swoje ręce.

Superwizje

W trakcie otrzymywania maili zaprosimy Was do udziału w (dobrowolnych) spotkaniach online – superwizjach grupowych – dla osób pragnących zmierzyć się z wątpliwościami, pytaniami, refleksjami, które mogą pojawić się w trakcie samodzielnej pracy wokół treści z mailingu. 

Superwizje grupowe to okazja do nawiązania nowych kontaktów, wymiany doświadczeń i pogłębienia wiedzy.

Mailing wystartował 11 kwietnia 2023. Otrzymywanie mailingu i udział w superwizjach są bezpłatne.

Gorąca linia

Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja, w jakiej obecnie się znajdujemy i w jakiej razem z nami znajdują się młodzi ludzie, jest radykalnie trudna. Dwa lata w pandemii, nie tylko stanowiącej śmiertelne zagrożenie, ale też redukującej nasze relacje do ekranów komputera czy telefonu, wybuch wojny w Ukrainie, doprowadzający naszą wytrzymałość psychofizyczną do granic możliwości – to nie są warunki, w których łatwo podejmować codzienny trud: edukację i współpracę z młodzieżą. 

Jeśli potrzebujesz wsparcia, masz konkretne pytania lub wątpliwości, pomysły, którymi chcesz się podzielić i/lub które chcesz skonsultować, albo po prostu potrzebujesz porozmawiać, napisz/zadzwoń do mnie.

Prowadzę zajęcia z redukowania napięć i praktyk wspierających, jestem tutorką i pomagam w poszukiwaniu rozwiązań. Nie daję odpowiedzi, ale, być może, będę mogła wesprzeć Cię w odnalezieniu własnych albo wskazać Ci narzędzia do pracy nad własnym i młodzieżowym dobrostanem.

Kontakt:

idzikowska@mik.krakow.pl; tel.: 663 726 565  

Więcej o mnie: 

Weronika Idzikowska – tutorka i trenerka, pedagożka kultury, edukatorka praw obywatelskich. Na co dzień zajmuje się pracą z bezradnością i sprawczością tych, którzy pracują bezpośrednio z innymi ludźmi, a także ekologią zasobów i przywództwa, praktyką uważności i współczucia z naciskiem na redukcję codziennego stresu. Stwarza przestrzeń do ćwiczenia się w nowych sposobach myślenia i działania. Od ponad 10 lat wspiera osoby i organizacje w poszerzaniu kompetencji zawodowych i osobistych. Projektuje programy edukacyjne i rozwojowe, prowadzi warsztaty i całe procesy wspierające zespoły różnych instytucji w lepszej komunikacji. Ukończyła m.in. Laboratorium „Projektowanie Kultury” i studia z teorii i praktyk uważności i współczucia na Uniwersytecie SWPS, proces certyfikacyjny dla trenerów Familylab Polska (pedagogika w duchu Jespera Juula), kursy Porozumienia bez przemocy (m.in. w The New York Center for Nonviolent Communication), projektowanie procesów w oparciu o metodykę design thinking w Instytucie Design Thinking. Autorka podręczników i artykułów dot. edukacji kulturowej i dbania o dobrostan osób zaangażowanych w proces edukacyjny. Od dwunastu lat współpracuje z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie.

Spotkania międzynarodowe

Wspólnie z naszym niemieckim partnerem, Federalnym Stowarzyszeniem Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży (BKJ) z Berlina postanowiliśmy zaprosić edukatorów, artystów, nauczycieli, animatorów kultury, osoby odpowiedzialne za kulturę i edukację z Niemiec, Polski i Ukrainy na dwa spotkania: w maju 2022 r. w Krakowie i w październiku 2022 r. w Oldenburgu. 

Planujemy porozmawiać o perspektywach współpracy młodych ludzi i ich dorosłych towarzyszy w naszych krajach. Chcemy stworzyć możliwość wzajemnego słuchania się, wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów, być może tworzenia nowych partnerstw transgranicznych oraz (dalszego) rozwijania projektów, ofert i form edukacji kulturowej z udziałem i dla młodzieży, które odpowiadają aktualnej sytuacji.

Z każdego spotkania powstanie zapis fotograficzny i tekstowy, który umieścimy na naszej stronie.


12–14.05.2022, Kraków

Organizator: MIK i BKJ
Miejsce: Dom Utopii – Międzynarodowe Centrum Empatii, Osiedle Szkolne 26a, 31-978 Kraków

W maju zorganizowaliśmy forum wymiany doświadczeń oraz spotkanie warsztatowe (praktyczny rozwój kompetencji) w grupie animatorów z Polski, Ukrainy i Niemiec, dotyczące obszaru współpracy i partycypacji młodzieży w działaniach z zakresu edukacji kulturowej, edukacji artystycznej. W spotkaniu uczestniczyli doświadczeni nauczyciele, trenerzy i animatorzy pracujący w instytucjach i organizacjach kultury oraz doświadczeni animatorzy organizujący wymiany młodzieżowe. Część osób poznawała tajniki organizacji wymian młodzieżowych, ponieważ temat był dla nich nowy. Porównywaliśmy też sytuacje młodzieży w Polsce, Ukrainie i w Niemczech w związku z obecną sytuacją i nakładaniem się na siebie wielu kryzysów.”
Zobacz zdjęcia


26–29.10.2022, Oldenburg

Drugie Niemiecko-Polsko-Ukraińskie Spotkanie Sieciowe

Jak wojna i pandemia wpływają na młodych ludzi w Niemczech, Polsce i Ukrainie i jakie kompetencje można wzmacniać i rozwijać poprzez edukację kulturową, aby poradzić sobie z tymi problemami? BKJ i Małopolski Instytut Kultury w Krakowie będą szukać odpowiedzi na te pytania podczas drugiego polsko-ukraińsko-niemieckiego spotkania sieciowego.

Konferencja jest skierowana zarówno do osób doświadczonych, jak i debiutujących w temacie wymian młodzieżowych, do edukatorów i edukatorek, wychowawców, artystów, nauczycieli, nauczycielek, a w szczególności do organizacji partnerskich z Ukrainy, które obecnie działają w Polsce, w Niemczech lub w Ukrainie.

Działania z instytucjami kultury

Działanie polegające na wspieraniu obecności młodzieży w lokalnych instytucjach kultury w Małopolsce w oparciu o format animacyjnych badań w działaniu. W wybranym miejscu w Małopolsce będziemy wspierać młodzież, kadry kultury i nauczycieli(-ki) w tworzeniu wspólnego planu działań. To aktywność odpowiadająca na negatywny wpływ pandemii i wojny w Ukrainie na możliwości rozwojowe młodzieży. Poszukujemy rozwiązań wspierających młodzież w wychodzeniu z kryzysu pandemicznego oraz w integracji polskiej i ukraińskiej młodzieży w związku z napływem ukraińskich rodzin do Polski. Badania w działaniu polegają na realizacji partycypacyjnej diagnozy połączonej z programowaniem i testowaniem wypracowanych rozwiązań w praktyce. To współpraca na równych prawach osób z zewnątrz i aktywnych lokalnie, służąca osiąganiu praktycznych rozwiązań kwestii sprawiających problemy. To metoda przeciwstawiająca się opracowywaniu rozwiązań ponad instytucjami realnie i bezpośrednio działającymi z młodzieżą, z brakiem równowagi pomiędzy tzw. wiedzą ekspercką a wiedzą lokalną.

W 2022 roku współpracowaliśmy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy, gdzie wspólnie ze Szkołą Podstawową w Łukowicy krok po kroku budujemy młodzieżowy program edukacji kulturowej. 

20 listopada 2022 r. odbył się Młodzieżowy Dzień Otwarty przygotowany przez młodzież ze Szkoły Podstawowej w Łukowicy. Pełni energii i pomysłów uczniowie, z symbolicznym wsparciem dorosłych, zrealizowali swój pomysł. MDO był zwieńczeniem kilkumiesięcznej pracy warsztatowej, prowadzonej przez MIK zarówno z kadrami ośrodka kultury i szkoły, jak i z uczniami. 

Podsumowanie tegorocznej współpracy odbyło się w Szkole Podstawowej w Łukowicy.  Przedstawiciele Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie uczestniczyli w spotkaniu zespołu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki oraz Szkoły Podstawowej w Łukowicy dotyczącego powołania wspólnego dla obu instytucji zespołu w celu realizacji działań edukacyjnych i kulturowych w oparciu o metodologię edukacji kulturowej. Staramy się pomóc w przygotowaniu wspólnych działań w Łukowicy. Jesteśmy również zbudowaniu postawą Samorządu Gminy Łukowica i chęcią wsparcia tego projektu. To kolejny krok w ramach naszej współpracy dotyczącej rozwoju działań młodzieżowych w Gminie Łukowica. Współpraca będzie kontynuowana w 2023 roku. 

Publikacje

“ZDROWIE EMOCJONALNE MŁODZIEŻY. 10 WZMACNIAJĄCYCH PRAKTYK”

Autorki: Weronika Idzikowska, Karolina Pluta

W publikacji tej proponujemy dziesięć krótkich praktyk (grupowych i indywidualnych), opartych na twórczym potencjale człowieka. Każda zawiera odwołanie do ważnej dla nas postawy, którą chcemy rozwijać we współpracy z młodymi ludźmi. Praktyki to zaproszenia do działania – zależy nam na tym, by były inspiracją do podejmowania kolejnych kroków. To nie cykl ćwiczeń, raczej zbiór różnorodnych możliwości, wskazówek do refleksji i działań wzmacniających kompetencję emocjonalną młodych ludzi. Można z nich czerpać dowolnie, nie traktując ich jak kolejnych punktów do zrealizowania w harmonogramie spotkań.

Okładka publikacji z ilustracją zadowolonej dziewczyny z wyrastającymi z głowy roślinami

Zespół

Katarzyna Dzigańska – koordynatorka projektu „Sztuka życia – wzmacniamy poprzez edukację kulturową”. Absolwentka filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. W Małopolskim Instytucie Kultury pracuje od 2006 roku. Koordynuje projekty edukacyjne realizowane przez MIK: „Skarby Małopolski”, „Aqueduct”. W latach 2013–2016 koordynowała poświęcony zagadnieniu interpretacji dziedzictwa projekt „InHerit”, a od 2016 roku do 2021 była koordynatorką projektu „Bardzo Młoda Kultura – Małopolska”.

Tomasz Włodarski – inicjator i „ojciec” projektu „Sztuka życia – wzmacniamy poprzez edukację kulturową”. Zastępca dyrektorki w Małopolskim Instytucie Kultury. Filozof z doświadczeniem zawodowym w zarządzaniu. Pracował w jednostkach samorządowych oraz organizacjach pozarządowych w Polsce i Wielkiej Brytanii. Ceni zdrowy rozsądek i racjonalizm.

Piotr Knaś – badacz i ewaluator w projekcie „Sztuka życia – wzmacniamy poprzez edukację kulturową”, inicjator i realizator modułu współpracy z instytucjami kultury. Ukończył etnologię oraz europeistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe w zakresie ekonomii społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym. Od 2008 roku jest pracownikiem Małopolskiego Instytutu Kultury, w którym odpowiada za badania i analizy. Przewodnik beskidzki i członek Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie.

Weronika Idzikowska – opiekunka merytoryczna projektu „Sztuka życia – wzmacniamy poprzez edukację kulturową”. Tutorka i trenerka, pedagożka kultury, edukatorka praw obywatelskich. Bada i uczy, jak wzmacniać realizację praw młodych ludzi w różnych kontekstach. Opracowuje projekty i strategie dla instytucji, które chcą prawa młodzieży włączać do swojej optyki i praktyki. Ukończyła m.in. Laboratorium „Projektowanie Kultury” i studia z terapii uważności i współczucia na Uniwersytecie SWPS, proces certyfikacyjny dla trenerów Familylab Polska (pedagogika w duchu Jespera Juula), kursy Porozumienia bez przemocy (m.in. w The New York Center for Nonviolent Communication ), projektowanie procesów w oparciu o metodykę design thinking w Instytucie Design Thinking. Od dwunastu lat pracuje w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie, współpracuje z ośrodkami opiekuńczo-wychowawczymi i organizacjami pozarządowymi.

Jakub Mirek  absolwent studiów socjologicznych o specjalizacji Innowacje i interwencje społeczne” na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie. Aktualnie doktorant na AGH, gdzie bada problematykę hybrydowej przestrzeni pracy w branżach kreatywnych. Zainteresowany badaniami uczestnictwa w kulturze oraz tworzeniem się sieci społecznych, szczególnie tych zapośredniczonych przez technologię.

Organizator: MIK, Partner: BKJ, Finansowanie: Latarnie PNWM DPJW