Rozwój

Bardzo Młoda Kultura. Małopolska

Głównym celem trzeciej edycji programu Bardzo Młoda Kultura jest rozwój podmiotowego uczestnictwa młodzieży w kulturze. Bardzo Młoda Kultura zakłada wykorzystywanie metod edukacji kulturowej do animowania zmian społecznych, przyczyniając się do kreatywnego, sprawczego i innowacyjnego działania młodzieży, a także kształtowania u niej postaw oraz umiejętności współpracy, zaufania społecznego i odpowiedzialności. Celami szczegółowymi są: rozwój umiejętności młodzieży w zakresie krytycznego i twórczego uczestnictwa w kulturze, wspieranie podmiotowości i umacnianie tożsamości społeczności lokalnych w perspektywie nasilonego procesu interakcji kultur.

Bardzo Młoda Kultura 2023–2025 jest realizowana w skali lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej. Działania na poziomie lokalnym wdrażane będą w formie partnerstw podmiotów, które – odwołując się do uzasadnionej potrzeby wynikającej z samodzielnie opracowanej diagnozy – przygotują i przeprowadzą projekty animacyjno-kulturalne na rzecz danej społeczności.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura 2023–2025
Organizator i Finansowanie

Rozwój