publikacje

Wolontariat w instytucjach kultury

Czy wolontariat można uznać za formę rozwoju? Jesteśmy przekonani, że tak. A co robią wolontariusze i wolontariuszki w instytucjach kultury? Czy instytucje doceniają współpracę z nimi? Co wolontariuszki i wolontariusze sądzą o tej współpracy? 

Porozmawialiśmy na ten temat z młodymi ludźmi (przyjęliśmy umowny przedział wiekowy między 19 a 30 lat), a także w gronie przedstawicieli(-lek) kilku instytucji kultury Województwa Małopolskiego (jesteśmy jedną z nich). Chcieliśmy poznać motywacje i oczekiwania osób, które decydują się na wolontariat, oraz powody, dla których nie podejmują takiej aktywności. Zestawiliśmy je z perspektywą instytucji kultury – dopytaliśmy o sposoby współpracy z wolontariusz(k)ami, a także obawy i trudności, z jakimi się mierzą. 

Wnioski z badania mogą być cenne dla instytucji kultury finansowanych ze środków publicznych, dla innych organizacji, które realizują projekty związane z wolontariatem, a także dla kadry dydaktycznej uczelni wyższych i uczelnianych biur karier, wreszcie dla osób, które mają doświadczenie w ramach wolontariatu lub dopiero planują podjąć taką aktywność. 

W raporcie sformułowaliśmy rekomendacje, w jaki sposób można organizować wolontariat, aby przyniósł korzyści obu stronom – przełożył się na wartościowe działania instytucji, a wolontariusz(k)om dał realną możliwość rozwijania kompetencji i zdobywania doświadczenia. To równocześnie zaproszenie do dyskusji, stawiania pytań o wolontariat w instytucjach kultury i wspólnego poszukiwania odpowiedzi.

Raport znajdziesz tutaj: link do PDFa pod poniższą ilustracją.

Okładka raportu z kolorowym tłem pełnym planet, gwiazd i komet