publikacje

Diagnoza obszaru sztuki w Krakowie. Raport z badań pilotażowych

Celem diagnozy było opracowanie wytycznych i rekomendacji dla Miasta Krakowa do stworzenia Programu dla Sztuki. Diagnoza ma być punktem odniesienia dla władz miasta we wdrażaniu polityk wzmacniających pole sztuki i wspierających jego różnorodność. 

W uchwyceniu specyfiki obszaru sztuki pomagają m.in. metafory przestrzenne: ekosystem pola rolnego, plaster miodu czy pole wyładowań elektrycznych. Analiza podmiotów i ich wzajemnych zależności pozwala zaplanować działania wspierające na nadchodzące lata.

Okładka publikacji z wzorem przypominającym plan miasta