projekt graficzny: Łukasz Podolak

SYNAPSY to wielopoziomowy program wspierania edukacji kulturowej stworzony z myślą o nauczycielach i animatorach kultury oraz odbiorcach ich działań. Chcemy wspólnie tworzyć nowoczesną edukację kulturową, łącząc edukację szkolną z aktywnością pozaszkolną, projektując działania skierowane do dzieci i młodzieży, w których młody człowiek jest nie tylko widzem i odbiorcą, ale czynnym uczestnikiem i współtwórcą. To miejsce styku edukacji i kultury, przestrzeń przenikania się, wymiany i ścierania poglądów oraz doświadczeń z obszaru działań z dziećmi i młodzieżą – w szkole, w domu kultury, w kinie, w teatrze, w Internecie, na podwórku. To czas, kiedy łączymy nasze siły, żeby budować dialog społeczny oraz mądre działania edukacyjne, wykorzystujące kulturę jako narzędzie ekspresji i refleksji nad światem.

Nauczyciele i animatorzy

Do udziału w programie SYNAPSY zapraszamy nauczycieli i animatorów kultury z Małopolski – tych z długoletnim stażem pracy i tych dopiero startujących, tych, którzy pracują w miastach, oraz tych, których aktywność obejmuje środowiska wiejskie. Szukamy ludzi, którzy chcą tworzyć projekty, łączące szkolnictwo z obszarem działań kultury po to, by wspierać dzieci i młodzież w procesach kształtowania relacji ze światem i społeczeństwem, ucząc krytycznego myślenia.

Połączmy siły!

Szukamy ludzi, którzy widzą sens w działaniach wspólnotowych i wymianie umiejętności, którzy chcą współdziałać z innymi osobami, kolektywami i instytucjami zainteresowanymi tworzeniem aktywnej sieci wsparcia dla rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży. Zależy nam na tym, żeby w planowanych działaniach brali udział nie tylko bezpośredni uczestnicy naszego programu, ale również partnerzy, włączani przez naszych uczestników na różnych etapach realizacji projektu: inni nauczyciele i animatorzy, artyści, aktywiści społeczni, liderzy kultury, samorządowcy, decydenci, lokalne kolektywy twórcze, instytucje kultury i oświaty itd.

Program SYNAPSY jest realizowany przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura.

Bardzo Młoda Kultura

Strategicznym celem 3-letniego programu Bardzo Młoda Kultura jest wzmocnienie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Program ma zbudować system, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw, m.in. kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych. Podstawowym środkiem realizacji tych założeń jest stworzenie i rozwijanie organizacyjnych i merytorycznych podstaw współpracy pomiędzy sferami kultury i edukacji, a więc tymi sektorami życia społecznego, które są odpowiedzialne za kształtowanie różnorodnych kompetencji jednostek.

Partnerzy programu SYNAPSY:

 • Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • Fundacja Tygodnika Powszechnego
 • Fundacja Nowych Ujęć
 • Stowarzyszenie Rozstaje: U Zbiegu Kultur i Tradycji
 • Fundacja Sztuk Wizualnych
 • Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
 • Warsztat Innowacji Społecznych
 • Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu
 • Wadowickie Centrum Kultury im. Marcina Wadowity
 • Bukowiańskie Centrum Kultury „Dom Ludowy” w Bukowinie Tatrzańskiej
 • Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie
 • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach
 • Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju
 • Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA
 • Hejnał Oświatowy. Miesięcznik Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

 

Więcej informacji na stronie SYNAPSY

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 Lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności