Refleksja

Usługi kulturalne a praktyki kulturowe. Badania lokalnych obiegów kultury

Badanie polegało na pogłębionej analizie „scen kultury” w 10 gminach Małopolski. Celem było uzyskanie wiedzy na temat zależności między działaniami kulturowymi podejmowanymi przez lokalnych „aktorów kultury” (instytucje kultury, III sektor, inicjatywy indywidualne) a lokalną polityką kulturową. 

Projekt był realizowany we współpracy z Wydziałem Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz ze Stowarzyszeniem Związek Miast Polskich i został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury.

Do pobrania:

Raport Usługi kulturalne a praktyki kulturowe. Badania lokalnych obiegów kultury.

Refleksja