Refleksja

Straty i problemy podmiotów działających w sektorze kultury i w sektorze kreatywnym w Małopolsce w związku z pandemią COVID-19

W związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 Małopolska zmaga się ze skutkami społecznymi i gospodarczymi podejmowanych kroków. Obszar kultury, podobnie jak inne obszary życia społeczno-gospodarczego, jest bardzo mocno dotknięty efektami tej sytuacji – działalność kulturalna jest znacząco ograniczona, z dnia na dzień zniknęła możliwość realizacji projektów, programów, wydarzeń, festiwali, zajęć, wystaw, koncertów itp. Bardzo trudno jest cokolwiek zaplanować, kolejne przedsięwzięcia trzeba zapobiegawczo odwoływać i przesuwać.

Jednocześnie obszar kultury i sektor kreatywny nie poddają się „bez walki” i aktywnie szukają rozwiązań na ten trudny czas. Podejmowane są różne inicjatywy i pojawiają się pomysły, jak można działać w zaistniałych okolicznościach, na czym powinno polegać wsparcie dla kultury. Z tej perspektywy zrealizowaliśmy badanie ankietowe online, aby ocenić skalę strat, problemów i wyzwań, z którymi muszą się zmierzyć podmioty sektora kultury i sektora kreatywnego w Małopolsce.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 2–21 kwietnia 2020 roku, bez doboru próby badawczej – ankieta była dystrybuowana wśród instytucji kultury, organizacji pozarządowych i firm przez mailing, informacje w mediach społecznościowych oraz informacje na portalach związanych z sektorem kultury. W badaniu wzięło udział 133 respondentów i respondentek.

Do pobrania:

MAŁOPOLSKA KULTURA. KORONARAPORT. Straty i problemy podmiotów działających w sektorze kultury i w sektorze kreatywnym w Małopolsce w związku z pandemią COVID-19.

Refleksja