Refleksja

Moreshet

Jewish Heritage Network

MIK brał udział w międzynarodowym projekcie pod nazwą Jewish Heritage Network (Moreshet). Projekt realizowany był od czerwca 2019 do grudnia 2021 roku, przy wsparciu Unii Europejskiej, w ramach Programu “Europa dla Obywateli”. Szczegóły na temat działań projektowych dostępne są w tym pliku oraz na stronie www.moreshet.eu

Moreshet. Jewish Heritage Network

Refleksja