Refleksja

Poprawa jakości gromadzenia danych o publicznych i niepublicznych instytucjach kultury w Polsce

Projekt badawczy obejmował ewaluację programu statystyki publicznej realizowanego przez Główny Urząd Statystyczny w obszarze sprawozdawczości instytucji kultury w Polsce, a także opracowanie nowej metody gromadzenia danych o systemie instytucji/ organizacji kultury w Polsce. Celem tych prac było zaproponowanie rozwiązań dostosowanych do zmieniającej się dynamicznie sytuacji systemu kultury w Polsce (nowe zarządzanie publiczne, zmiany w systemie finansowania kultury, rozproszony, samorządowy system instytucjonalny zamiast jednolitego, centralnego, waga koncepcji usług publicznych w obszarze kultury).

Raport końcowy Nowa sprawozdawczość instytucji kultury.

Kwestionariusz internetowy online.

Komentarze uczestników debaty eksperckiej.

Projekt został zrealizowany we współpracy z Regionalnym Obserwatorium Kultury funkcjonującym w ramach Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach.

Dofinansowano przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Obserwatorium kultury”.

Refleksja