Refleksja

Partycypacyjne zarządzanie w lokalnych instytucjach kultury a profile uczestnictwa w kulturze

Projekt wyrósł z przekonania, że udział obywateli w życiu publicznym i wzajemne budowanie relacji stanowią istotne elementy zarządzania w sektorze publicznym oraz życia każdej społeczności lokalnej. Chcieliśmy też przyczynić się do promocji idei włączania w zarządzanie instytucjami kultury ich pracowników i użytkowników.

Inspiracją do badań były wnioski z projektu „Usługi kulturalne a praktyki kulturowe. Badania lokalnych obiegów kultury”, realizowanego w ramach programu „Obserwatorium Kultury” w 2010 roku. Autorzy raportu „Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce” wskazywali m.in. na to, że polityki kultury w regionie nie są konstruowane zgodnie z zasadami partycypacji społecznej. 

Badanie oraz opublikowany na jego podstawie raport miały na celu pokazanie relacji między sposobem zarządzania i ofertą instytucji kultury a profilami uczestnictwa w kulturze osób związanych z instytucją. 

Projekt był realizowany w ramach programu „Obserwatorium Kultury” Narodowego Centrum Kultury, we współpracy z Wydziałem Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Do pobrania:

Raport Kultura lokalnie. Między uczestnictwem w kulturze a partycypacją w zarządzaniu.

Refleksja