Refleksja

Biblioteka Kraków. Kierunki rozwoju jednolitej sieci miejskich bibliotek w Krakowie

Celem realizacji projektu badawczo-konsultacyjnego opracowanego przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie na zamówienie Urzędu Miasta Krakowa była diagnoza i analiza funkcjonowania sieci bibliotek miejskich w przestrzeni fizycznej i społecznej Krakowa w kontekście potrzeb aktualnych i potencjalnych odbiorców, realizacja konsultacji w głównymi grupami interesariuszy oraz wyznaczenie kierunków rozwoju nowej instytucji kultury – Biblioteki Kraków, która została powołana z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Badania i konsultacje zostały zrealizowane w okresie 15 sierpnia–28 listopada 2016 roku. Projekt obejmował m.in. intensywną wstępną etnografię, polegającą na badaniach inwentaryzacyjnych przeprowadzonych we wszystkich 57 bibliotekach miejskich wraz z realizacją wywiadów z osobami w wybranych punktach w okolicy każdej biblioteki (użytkownicy i nieużytkownicy bibliotek miejskich, w sumie zrealizowano prawie 600 wywiadów); zogniskowane badania etnograficzne (pogłębione studia przypadku) w wybranych 6 bibliotekach, w ramach których przeprowadzono prawie 200 dodatkowych wywiadów z użytkownikami bibliotek; badania ewaluacyjne w trybie partycypacyjno-konsultacyjnym, polegające na realizacji warsztatów partycypacyjnych z bibliotekarzami (2 spotkania) i użytkownikami bibliotek (6 spotkań) oraz realizacji badania „digital focus group”, w czasie którego moderowano użytkowników bibliotek intensywnie wykorzystujących sieć i Internet w praktykach czytelniczych, jak również zrealizowano otwarte konsultacje dla mieszkańców Krakowa pod patronatem Forum Przyszłości Dzielnic (1 spotkanie).

Do pobrania:

Raport końcowy Biblioteka Kraków. Rozwój sieci miejskich bibliotek publicznych.

Refleksja