Rozwój

Małopolska. Kultura wrażliwa

Otwarci na różnice

Przez projekt „Małopolska. Kultura wrażliwa” dążymy do zwiększenia obecności osób z niepełnosprawnościami w instytucjach kultury. Głównym celem projektu jest otwieranie instytucji i jej oferty kulturalnej dla każdej zainteresowanej osoby.

Wstecz Dalej

Więcej informacji znajdziesz na stronie Kultury wrażliwej.

Rozwój