Refleksja

Kultura miejska – węzły i przepływy

Celem badań było uchwycenie nieformalnych oraz częściowo sformalizowanych praktyk uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze miejskiej, przede wszystkim kulturze alternatywnej, manifestujących się w przestrzeni miasta – na przykładzie Krakowa. Uczestnictwo w kulturze zostało ujęte w kontekście komunikacji społecznej i procesów mediatyzacji, czyli tych działań, które podejmują sieci znajomych, kreując węzły i przepływy informacji i aktywności w ramach kultury miejskiej. Celem było uchwycenie punktów węzłowych (lokalizacji o szczególnej koncentracji aktywności kulturalnej) oraz przepływów między nimi. W efekcie badań powstały: interaktywna mapa węzłów i przepływów, internetowa publikacja podsumowująca badania, zestaw rekomendacji dla tworzenia miejskich polityk kultury.

Do pobrania: 

Raport badawczy Spacerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazji

Recenzje naukowe raportu.

Rekomendacje w zakresie rozwoju polityk kultury w Krakowie.

Refleksja