Refleksja

Konferencja ENO

Dyskusja o kulturze w skali europejskiej

Czy jest możliwe, abyśmy w Europie wypracowali wspólną koncepcję, czym jest i jakie ma znaczenie edukacja artystyczna i kulturalna? Czy raczej musimy poprzestać na rozmowie o różnych, nieporównywalnych sytuacjach i koncepcjach w obrębie poszczególnych krajów? Czy możemy znaleźć lub zdefiniować wspólne standardy, aby dać edukacyjną odpowiedź na wyzwania współczesnego świata? Czy kraje europejskie stoją przed podobnymi, czy zupełnie innymi problemami? Edukacja artystyczna i kulturalna nie znalazła dotąd istotnego miejsca w projektowaniu europejskich polityk kulturalnych – czy jest szansa, żeby to zmienić?

Wstecz Dalej

O tych i innych kwestiach dyskutowali zaproszeni goście i członkowie Europejskiej Sieci Obserwatoriów w dziedzinie Edukacji Artystycznej i Kulturalnej ENO w czasie międzynarodowej konferencji „Cultural Education Policies in Europe”.

Prezentacje zaproszonych ekspertów z całej Europy poprzedził panel poświęcony sytuacji edukacji kulturalnej w Polsce. W dyskusji udział wzięli Edwin Bendyk, Tomasz Plata, Łucja Piekarska-Duraj, Tomasz Szkudlarek, Joanna Orlik.

 

Refleksja