Rozwój

Cicerone

Jak ciekawie opisywać, opowiadać i oprowadzać

„Cicerone. Jak interpretować dziedzictwo – cykl seminariów dla kadr kultury” to projekt skierowany do instytucji i organizacji, które na co dzień zajmują się udostępnianiem dziedzictwa (takich jak muzea, parki przyrodnicze, stowarzyszenia opiekujące się zabytkami itp.).

Składa się na niego cykl warsztatów i wykładów prowadzonych przez uznanych na arenie międzynarodowej ekspertów i ekspertki z zakresu interpretacji i udostępniania dziedzictwa. Ma na celu rozwój kompetencji pracowniczych w zakresie komunikacji z odbiorcami, udostępniania i pracy z dziedzictwem (między innymi tworzenia komunikatów, ekspozycji, interpretacyjnych planów udostępniania).

Więcej informacji znajdziesz na stronie projektu „Cicerone”.

Rozwój