Refleksja

Aspiracje i potrzeby kulturowe gimnazjalistów z gminy Babice

Projekt badawczo-diagnostyczny dotyczący sytuacji młodzieży gimnazjalnej w gminie Babice. Jego rekomendacje miały posłużyć instytucjom gminy, takim jak samorząd, szkoły, dom kultury, muzeum i organizacje pozarządowe, w rozwijaniu oferty skierowanej do gimnazjalistów.

Do pobrania:

Raport Aspiracje i potrzeby kulturowe gimnazjalistów z gminy Babice.

Refleksja