Refleksja

Animacja/edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce

W ramach projektu badawczego powstał kompleksowy portret animacji i edukacji kulturowej w Polsce. Badania zostały przeprowadzone w trzech modułach: analiza wniosków składanych w ramach programu MKiDN Edukacja kulturalna”; wywiady z animatorami zaangażowanymi w ich tworzenie; realizacja sześciu studiów przypadków funkcjonowania programów animacji kulturowej w Polsce. Celem było dostarczenie empirycznie ugruntowanych podstaw dla działań z zakresu polityki kulturalnej w odniesieniu do animacji/ edukacji kulturowej, w tym dla określania w kolejnych latach priorytetów programów MKiDN i innych programów dotacyjnych realizowanych na poziomie lokalnym. Prace merytoryczne poprowadził zespół projektowy pod kierunkiem prof. Janusza Muchy oraz prof. Marka Krajewskiego.

Do pobrania:

Raport końcowy Animacja/edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce.

Analiza wywiadów telefonicznych.

Terenowe case studies.

Internetowe badanie ankietowe.

Internetowe badanie ankietowe – aneks.

Projekt został zrealizowany we współpracy z Katedrą Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Instytutem Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zrzeszeniem Forum Kraków.

Dofinansowano przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Obserwatorium kultury”.

Refleksja