Informacja o wyniku postępowania ZOA-25-261-1/19

Informacja o wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę pn. „Druk i dostawa identyfikatorów i broszur MIK” nr ZOA-25-261-1/19 – unieważnienie postępowania

uniewaznienie_ZOA_25_261_1_2019_www