publikacje

NieKongres Animatorów Kultury

Kultura zmienia się wraz z rozwojem społeczeństwa, a jednocześnie to kultura wpływa na zmiany wokół nas. Takie procesy jak budowanie więzi społecznych oraz kształtowanie własnej wartości i podmiotowości zachodzą przede wszystkim poprzez uczestnictwo w kulturze. Tworzenie i kształtowanie wzorów uczestnictwa to podstawa pracy animatora. To animator tworząc możliwości i nawyki uczestnictwa we współtworzeniu kultury, kształtuje przestrzeń bezpośredniego i pośredniego spotkania ludzi z różnym doświadczeniem, różnymi kompetencjami, w różnych rolach społecznych, o odmiennych często pozycjach i punktach widzenia.

26–28 marca 2014 roku w Warszawie będzie miał miejsce pierwszy NieKongres Animatorów Kultury. W ramach NieKongresu odbędą się dyskusje panelowe z udziałem zaproszonych ekspertów oraz praca w grupach roboczych, której celem będzie sformułowanie wspólnych stanowisk dla polityk dotyczących animacji kultury i edukacji kulturalnej. Zapraszamy do zapoznania się z wydawnictwem towarzyszącym temu wydarzeniu.