Region

Warto pamiętać

Zadbaj o pamięć

Program był realizowany dzięki inicjatywie Województwa Małopolskiego. MIK koordynował wszystkie działania związane z programem, a do naszych głównych zadań należało:

 • wybór, współrealizacja i wsparcie finansowe projektów wybranych do  realizacji w ramach Programu,
 • promocja Programu i projektów,
 • prowadzenie bloga Programu www.wartopamietac.info,
 • realizacja quizów i sond nawiązujących do upamiętnianych rocznic,
 • rozliczenie wydatkowanych środków.

Program składał się z dwóch głównych modułów realizacyjnych:

 • programu wsparcia finansowego inicjatyw kulturalnych przygotowanych dla upamiętnienia ważnych rocznic, realizowanych we współpracy z MIK (13 projektów),
 • promowania i upowszechniania wiedzy o Małopolskim Programie Obchodów Rocznic, który gromadził ważne inicjatywy rocznicowe w regionie (26 inicjatyw).

Założeniem „Warto pamiętać” było stworzenie zintegrowanego i kompleksowego programu wydarzeń kulturalnych, działań promocyjnych oraz projektów edukacji i animacji kulturalnej w ramach obchodów rocznicowych. Przy czym za priorytet uznano stworzenie nowego oblicza obchodów poprzez promowanie twórczych i ciekawych form upamiętnienia, które jednocześnie formułują spójny komunikat na zewnątrz. Trzy cele zostały uznane za najważniejsze:

 • budowanie postaw nowoczesnego patriotyzmu,
 • integrowanie mieszkańców Małopolski w oparciu o dziedzictwo historyczne,
 • organizowanie wydarzeń, w których mieszkańcy Małopolski mogą aktywnie uczestniczyć.

Partnerzy programu, których poprosiliśmy o opinię na jego temat, zwrócili szczególną uwagę na realizację w ramach „Warto pamiętać” projektów o różnym zasięgu: lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim, przez co udało się przygotować ciekawą propozycją dla Małopolan będącą jednocześnie innowacyjnym działaniem promującym region. Małopolska była dzięki temu programowi aktywną jednostką w przestrzeni działań upamiętniających ważne polskie rocznice XX wieku. Wielu naszych partnerów stwierdziło też, że warto program kontynuować, ponieważ jest on unikalną propozycją wsparcia projektów kulturalno-edukacyjnych i artystycznych poświęconych historii. Program w opinii naszych partnerów może stać się platformą wspierania rozwoju nowoczesnego patriotyzmu – w jego wymiarze lokalnym, regionalnym i polskim.

Projekty realizowane w I edycji programu w 2009 roku poświęcone były:

 • 20. rocznica wyborów w 1989 roku,
 • 30. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski,
 • 70. rocznica wybuchu II wojny światowej.

Projekty realizowane w edycji 2010 poświęcone były:

 • 20. rocznicy powołania samorządu terytorialnego,
 • 30. rocznicy powstania „Solidarności”,
 • 50. rocznicy obrony Krzyża Nowohuckiego,
 • 65. rocznicy wyzwolenia Krakowa spod okupacji niemieckiej,
 • 70. rocznicy zbrodni katyńskiej,
 • 100. rocznicy śmierci Marceliny Kulikowskiej,
 • 100. rocznicy powstania lotnictwa w Małopolsce,
 • 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem,
 • obchodom Roku Jana Pawła II Wielkiego w Małopolsce.

Wszystkie projekty mają swoje podstrony na portalu wartopamietac.mik.krakow.pl

Region