Region

Małopolska Wielu Kultur

Małopolska Wielu Kultur współtworzy i pokazuje sposoby wychodzenia poza granice kultury narodowej, zachęca do otwierania się na projekty wielokulturowe. 

Małopolska Wielu Kultur to edukacja międzykulturowa. Szkolenia, warsztaty oraz spotkania zaplanowane w ramach projektu dla przedstawicieli instytucji kultury, fundacji, stowarzyszeń, nieformalnych środowisk wielokulturowych działających w Polsce kierujemy zarówno do nowych mieszkańców Małopolski, jak i osób mieszkających tu na stałe i od lat zajmujących się tematem wielokulturowości.  

Małopolska Wielu Kultur to współpraca. Pomagamy nawiązać kontakt z przedstawicielami różnych kultur, ułatwiamy współdziałanie, inspirujemy do tworzenia wspólnych projektów wielokulturowych. Wspieramy instytucje kultury w łączeniu ich potencjału z inicjatywami środowisk wielokulturowych w tworzeniu  projektów, prowadzenia badań, pracy ze społecznością lokalną oraz zapewniamy możliwość wymiany doświadczeń, opinii na tematy wielokulturowości, integracji, dostępności kultury dla większej liczby osób.

kontakt: Wiktoria Baliants, baliants@mik.krakow.pl

Region