Region

Pierścień św. Kingi

Średniowieczna przygoda dla całej rodziny

Postać księżnej Kingi to symbol średniowiecznego rozkwitu Małopolski, reform i przedsięwzięć, które do dziś są widoczne w regionie (np. odkrycie złóż soli kamiennej, lokacja wielu miast). W ramach projektu „Pierścień św. Kingi” odbiorcy mogli wziąć udział w wielu wydarzeniach inspirowanych średniowieczem: interaktywnych grach terenowych, pokazach, warsztatach i wycieczkach.

Odbiorcami działań były przede wszystkim rodziny z dziećmi oraz osoby pragnące lepiej poznać historyczne dziedzictwo regionu, które w poszukiwaniu ambitnej i atrakcyjnej oferty wakacyjnej odwiedzały małopolskie miejscowości o średniowiecznym rodowodzie. 

 

W ramach projektu powstały:

Biograficzna gra Domino dynastyczne (2006)

Uczestnicy gry – drużyny – otrzymywały na starcie pusty diagram przedstawiający drzewo genealogiczne Piastów i Arpadów oraz biogramy tworzących je postaci. Gra polegała na jak najszybszym uzupełnieniu diagramu drzewa na podstawie opowieści wygłaszanych przez animatorów i animatorki (odgrywających role poszczególnych postaci).

Komplet przewodników i gier terenowych (2007)

 • Bochnia – Solny Szlak 
 • Dębno – Roszada na zamku
 • Stary i Nowy Sącz – Gra w dwa Sącze
 • Krościenko n. Dunajcem – Nie każdy może zostać flisakiem 
 • Wojnicz – Wojnickie wojny o spokój 

Gry historyczne Średniowieczne profesje (2008)

 • Bochnia – Rzemieślniczy warsztat
 • Dębno – Od giermka do rycerza
 • Stary Sącz – Obowiązki i przywileje zasadźcy
 • Krościenko n. Dunajcem – Zbójnicy na trakcie
 • Wieliczka – Solny handel

Komplet przewodników-spacerowników z opracowanymi trasami spacerowymi (2008)

 • Bochnia – Szlakiem patronów górników, Szlakiem NaCl, Skarby bocheńskiej architektury
 • Dębno – Szlakiem przodków, Śladami świętych, Szlakiem dębińskiej architektury
 • Stary Sącz – Starosądecka ikonografia św. Kingi, Stary Sącz – średniowieczna perła Beskidów, Opis malowideł w kamienicy Józefa Raczka
 • Krościenko n. Dunajcem – Szlakiem krościeńskiego zdrojowiska, Szlakiem górskim, Szlakiem krościeńskich kapliczek wotywnych
 • Wieliczka – Szlakiem wielickich zabytków, Szlakiem ikonografii świętych

Mapa średniowiecznej Małopolski (2009)

Przybliża mieszkańcom Małopolski i odwiedzającym region średniowieczną historię i tradycję niektórych miejscowości. 

Gry historyczne Średniowieczne miejsca (2009)

 • Bochnia – Życie w średniowiecznym miasteczku
 • Dębno – Wśród dam i rycerzy
 • Krościenko n. Dunajcem – Na górskich polanach

Rodzinna gra planszowa Pierścień św. Kingi inspirowana historią XIII-wiecznej Małopolski

Księstwo Krakowsko-Sandomierskie zostało spustoszone przez Tatarów. Książę Bolesław Wstydliwy i jego żona, księżna Kinga, wysyłają czterech najdzielniejszych rycerzy z misją kolonizacyjną. Rycerze mają odbudować zniszczone osady, założyć miasta, wybrukować rynki oraz wznieść kościoły i mury obronne. Gra jest przeznaczona dla 2–4 graczy w wieku od lat 7. Obecnie nakład wyczerpany.

 

Projekt realizowany był w latach 2005–2009 przez Małopolski Instytut Kultury w Krakowie oraz partnerów lokalnych w Bochni, Dębnie, Krościenku n. Dunajcem, Starym Sączu, Wieliczce oraz Wojniczu.

Region