badania i analizy

Kompetencje Kadr Kultury

Celem projektu jest ocena kompetencji kadr kultury dotyczących tworzenia programów kulturalnych, usług społecznych w obszarze kultury, wyznaczania celów społecznych odnoszących się do realizacji działań i przedsięwzięć w kulturze.

badania i analizy