badania i analizy

Animacja/edukacja. Możliwości i ograniczenia edukacji i animacji kulturowej w Polsce

W ramach projektu badawczego zamierzamy stworzyć kompleksowy portret animacji i edukacji kulturowej w Polsce. Badania zostaną przeprowadzone w trzech modułach: będziemy przypatrywać się tego rodzaju działaniom z perspektywy wniosków składanych w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego “Edukacja kulturalna”; prowadząc wywiady z animatorami, zaangażowanymi w ich tworzenie; tworząc 6 studiów przypadków funkcjonowania programów animacji kulturowej w Polsce. W rezultacie chcemy dostarczyć empirycznie ugruntowanych podstaw dla działań z zakresu polityki kulturalnej w odniesieniu do animacji/ edukacji kulturowej, w tym dla określania w kolejnych latach priorytetów programów MKiDN i innych programów dotacyjnych realizowanych na poziomie lokalnym. Podsumowaniem projektu będzie raport badawczy, seminarium eksperckie, a rezultaty badań zostaną szeroko rozpowszechnione wśród animatorów w Polsce. Prace merytoryczne poprowadzi zespół projektowy pod kierunkiem prof. Janusza Muchy oraz prof. Marka Krajewskiego.

Więcej o działaniu na blogu Badania w Kulturze.

Projekt będzie realizowany we współpracy Katedrą Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Instytutem Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zrzeszeniem Forum Kraków.

Dofinansowano przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Obserwatorium kultury.

badania i analizy