Rozwój

inHerit

Kim jest interpretator dziedzictwa?

Celem projektu było określenie kompetencji i kwalifikacji cechujących interpretatora dziedzictwa (ang. heritage interpretation, HI) oraz zdefiniowanie i wspieranie ścieżki prowadzącej do rozwoju zawodowego w tym zakresie. Zespół projektowy opracował profil kompetencyjny interpretatora dziedzictwa oraz wytyczne do szkoleń zorientowanych na rozwój kompetencji.  

Projekt realizowaliśmy w latach 2013–2016 w ramach europejskiego programu Grundtvig. Efektem tych działań jest podręcznik dostępny w języku angielskim. 

Rozwój