dziedzictwo

inHerit

Rezultatem międzynarodowego projektu „InHerit” będzie stworzenie ram edukacji zawodowej dla interpretatorów dziedzictwa, a także przygotowanie europejskiego podręcznika z zakresu praktyki interpretacji dziedzictwa.
W projekcie „InHerit” interpretacja dziedzictwa jest ujmowana jako zagadnienie dotyczące wielu grup zawodowych i różnych gałęzi gospodarki.

Partnerami projektu są europejskie instytucje i organizacje związane z udostępnianiem dziedzictwa i edukacją.

Projekt współfinansowany przez europejski program Grundtvig, zajmujący się ustawiczną edukacją.

dziedzictwo