Aqueduct

Aqueduct to międzynarodowa inicjatywa, realizowana w ramach programu Comenius, w obszarze Działania Wielostronne, służąca współpracy europejskich instytucji kulturalnych i pedagogiczno-edukacyjnych. Ma ona na celu zachęcanie nauczycieli, aby wykorzystali dziedzictwo kulturowe do rozwijania u uczniów kluczowych kompetencji (m.in.: społecznych i obywatelskich, związanych z inicjatywnością i przedsiębiorczością, jak również kompetencji z zakresu świadomości i ekspresji kulturowej). Instytucje współpracujące, z Belgii, Włoch, Holandii, Rumunii, Francji i Austrii, poddały analizie sektor edukacji w swoich krajach, gromadziły tzw. dobre praktyki, organizowały warsztaty dla nauczycieli i animatorów kultury oraz projekty pilotażowe. Efektami tej współpracy są publikacja oraz strona internetowa, prezentujące zebrane w ramach „Aqueductu” doświadczenia.

kontakt Kontakt: Katarzyna Dzigańska, Marcin Klag

[flickrpress type=”photostream” api_key=”2b41099518917cb8ebb7eb0d056ac5b1″ account=”33122810@N02″ tags=”aqueduct” view=”squares” count=”18″ random=”true” lightbox=”true”]