Rozwój

Aqueduct

Dziedzictwo dla kompetencji

Projekt miał na celu zachęcanie nauczycieli, aby wykorzystywali dziedzictwo kulturowe do rozwijania u swoich uczniów kluczowych kompetencji: społecznych i obywatelskich, związanych z inicjatywnością i przedsiębiorczością, a także kompetencji z zakresu świadomości i ekspresji kulturowej. Przedsięwzięcie opierało się na współpracy europejskich instytucji kulturalnych i pedagogiczno-edukacyjnych.

W ciągu dwóch lat partnerzy uczestniczący w projekcie:

  • dokonali analizy sektora oświaty poszczególnych państw w zakresie edukacji zorientowanej na kluczowe kompetencje, 
  • przygotowali i przeprowadzili (w tandemach szkoła + instytucja dziedzictwa kulturowego) projekty pilotażowe, 
  • zgromadzili kilkadziesiąt przykładów dobrych praktyk z całej Europy, 
  • opracowali podręcznik, w którym znalazły się informacje dotyczące metodologii projektu „Aqueduct”, charakterystyka edukacji na rzecz dziedzictwa kulturowego, edukacji rozwijającej kluczowe kompetencje, narzędzia oraz przykłady projektów pilotażowych i dobrych praktyk.

Projekt był realizowany w ramach programu Comenius w latach 2009–2011, w obszarze Działania Wielostronne.

Rozwój