Aktualności

Raport: Diagnoza obszaru sztuki w Krakowie

Przedstawiamy raport dotyczący bieżącej sytuacji instytucji, artystów i artystek wizualnych w Krakowie. Jakimi możliwościami dysponują, a z jakimi bolączkami muszą się borykać? 

W uchwyceniu specyfiki obszaru sztuki pomagają m.in. metafory przestrzenne: ekosystem pola rolnego, plaster miodu czy pole wyładowań elektrycznych. Analiza podmiotów i ich wzajemnych zależności pozwala zaplanować działania, które będą wspierać sztukę w Krakowie w najbliższych latach.

Okładka publikacji z wzorem przypominającym plan miasta

Diagnoza obszaru sztuki w Krakowie. Raport z badań pilotażowych

Pole sztuki można porównać do złożonego ekosystemu. Analiza obecnej sytuacji wraz z rekomendacjami pozwoli zaplanować wsparcie na najbliższe lata.