Partnerujemy strategicznie, chociaż nie jako partner strategiczny

Strategie rozwoju instytucji kultury mogą powstawać według różnych scenariuszy – jednak mimo zastosowania nierzadko zupełnie odmiennych metod, każdy z nich może być skuteczny. Żywimy głęboką nadzieję, że dowodem prawdziwości tego stwierdzenia będzie eksperyment prowadzony w wielkopolskim Jarocinie.

Opracowany przez nas program „Myślimy strategicznie” zaleca budowanie długofalowych planów rozwoju metodą partycypacyjną – czyli z udziałem całego zespołu pracowniczego. Takie działanie ma swoje wady i zalety. Prowadzi do integracji zespołu, ale często też ujawnia ukryte konflikty. Koszt powstania takiej strategii jest więc niższy niż zlecenie jej napisania na zewnątrz, ale wymaga dużego zaangażowania i udziału pracowników. Oczywiście również w takim przypadku konieczna jest diagnoza zasobów instytucji i analiza jej otoczenia, których dokonują sami pracownicy. (Więcej o metodzie: http://mik.krakow.pl/kultura-w-rozwoju-oferta/).

W tym roku mamy przyjemność współpracować z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Jarocin. Lokalne władze samorządowe podjęły decyzję o likwidacji Jarocińskiego Ośrodka Kultury a część zespołu pracowniczego, zasoby i budynek JOK włączono w strukturę biblioteki. Pomysł ten jest bezprecedensowy. Często bowiem włącza się bibliotekę w struktury domu, ośrodka czy centrum kultury, odwrotnie – jeszcze nigdy. Jarocin dzierży więc palmę pierwszeństwa. Gorąco kibicujemy pracownikom połączonych instytucji, wierząc, że uda im się wspólnie wypracować rzetelną strategię rozwojową.

Znając oba zespoły – animatorów kultury i bibliotekarek – jesteśmy pewni, że rezultat ich prac okaże się znakomity i będzie im przynosić korzyści przez wiele lat. Przede wszystkim dlatego, że partycypacyjne strategie udają się tylko tym zespołom, które nie boją się zmiany, i tym dyrektorom , którzy mają odwagę oddać głos pracownikom. Festiwalowa sława miasta gwarantuje iście koncertową realizację przedsięwzięcia. Trzymamy kciuki!