Planowanie strategiczne
w instytucjach kultury

Pomagamy instytucjom kultury opracować kilkuletni plan rozwoju. Proponujemy pracę metodą warsztatową z udziałem pracowników oraz dyrekcji. Udział zespołu w procesie planowania strategicznego zwiększa skuteczność realizacji misji instytucji.

Proponujemy współpracę przy tworzeniu planów rozwoju Państwa instytucji.

Jak MIK
może być pomocny?

Jesteśmy facylitatorem procesu planowania. Moderujemy spotkania, podczas których zespół wypracowuje, krok po kroku, treści niezbędne do planu rozwoju.

Stosowane przez nas narzędzia: warsztaty, konsultacje, badania społeczne.

Zalety i wady

Jakie są zalety i wady
budowania planu rozwoju
przez zespół pracowników instytucji?

PLUSY

  • integracja zespołu (komunikacja, synergia, motywacja)
  • wzrost poczucia odpowiedzialności pracowników za instytucję
  • lepsze zrozumienie uwarunkowań i długofalowych celów instytucji
  • pełniejsze wykorzystanie wiedzy, doświadczeń i pomysłów pracowników

MINUSY

  • czas i wysiłek zespołu przeznaczony na pracę nad planem rozwoju
  • ryzyko powstania konfliktów w zespole

Diagnoza strategiczna

Na czym polega diagnoza strategiczna?

Podczas warsztatów analizujemy instytucję i jej otoczenie. Nad diagnozą pracują pracownicy instytucji. Można poszerzyć to grono o przedstawicieli otoczenia instytucji kultury oraz wykorzystać wyniki badań społecznych.

Plan działania

Na czym polega planowanie?

Podczas warsztatów, w których bierze udział zespół instytucji oraz dyrekcja, zostają ustalone kluczowe obszary rozwoju, cele i działania oraz zasady ich ewaluacji.

Ważne informacje

Jakie są koszty usługi?

Koszty usługi są ustalane w zależności od zakresu działań i liczby godzin warsztatów oraz konsultacji.

Tą metodą współpracowaliśmy z...

Zespół

Anna Miodyńska, Małopolski Instytut Kultury – trenerka Centrum Aktywności Lokalnej, mediatorka i animatorka społeczna.

Sebastian Wacięga, Małopolski Instytut Kultury – z wykształcenia ekonomista i europeista, współpracownik instytucji kultury w zakresie planowania strategicznego.

Zapraszamy do kontaktu:

miodynska@mik.krakow.pl
tel. +48 (12) 631 30 70

Zdjęcia w tle: © Grzegorz Karkoszka