Aktualności

TRZECIE OKO. Wizyta u aktywnych mieszkańców Tarnowa

Ktoś, kto uważnie słucha, zadaje pytania i proponuje różne ścieżki rozwiązań, nie udzielając przy tym eksperckich rad.

29 czerwca 2017 r. w roli „trzeciego oka” Anna Miodyńska z naszego zespołu (Kultura w rozwoju) odwiedziła Tarnów, na zaproszenie beneficjentki zeszłorocznej edycji programu SYNAPSY oraz grona aktywnych obywateli, którzy szukają formuły na współpracę. W mieście jest dużo dobrze działających organizacji i wielu zaangażowanych mieszkańców. Brakuje jednak platformy, która łączyłaby ludzi z różnych środowisk i służyła obiektywną informacją o ważnych dla miasta sprawach. Nie ma jednego przepisu na stworzenie takiej przestrzeni, która z jednej strony byłaby otwarta dla różnych inicjatyw, a z drugiej – była głosem mieszkańców poważnie branym pod uwagę przez władze samorządowe. Każda społeczność musi wypracować sobie własny model. Dobrą inspiracją może być dla tarnowian Forum Kultury Przestrzeni w Lublinie (www.ulublin.eu). Niezwykle cenne jest to, że w Tarnowie organizacje – z których każda działa w jakimś obszarze tematycznym lub na swoim niewielkim terenie – widzą potrzebę łączenia się, żeby o rozmawiać o mieście jako całości.

Zainteresowanym tematem współdecydowania o przestrzeni miejskiej polecamy lekturę numeru Autoportretu Partycypacja i partycypacja.