Działania ukierunkowane na podnoszenie kwalifikacji pracowników lokalnych instytucji kultury oraz na współpracę przy realizacji konkretnych zadań, polepszających jakość pracy tych instytucji na rzecz ich społeczności.

Kultura w rozwoju składa się z dwóch modułów:

  • doradczy – spotkania konsultacyjne organizowane dla zainteresowanych instytucji i skupione wokół zgłoszonych przez nie problemów i zagadnień;
  • szkoleniowy – propozycje jednorazowych lub cyklicznych warsztatów dla pracowników instytucji kultury, poświęcone wybranemu przez nich zagadnieniu;
  • tworzenie kilkuletnich planów rozwoju instytucji kultury metodą partycypacyjną (z udziałem zespołu pracowników);
  • wspieranie innowacyjnych projektów lokalnych.

W ramach „Kultury w rozwoju” organizowane są też cykle warsztatowe dla zespołów lokalnych domów i ośrodków kultury pod tytułem „Planowanie strategiczne w instytucjach kultury”, poświęcone tworzeniu planów rozwoju tych instytucji.

Planowanie strategiczne w instytucjach kultury – zobacz ofertę

kontakt Kontakt: Anna Miodyńska

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności