Aktualności

Planowanie strategiczne w ośrodku kultury – szkolenie MIK

2 kwietnia 2014 rokuWojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się szkolenie dla kadry domów i ośrodków kultury województwa świętokrzyskiego.
Jego celem było przedstawienie zagadnień związanych z planowaniem strategicznym oraz identyfikowanie i analiza wybranych długofalowych trendów (m. in. zmieniających się potrzeb i oczekiwań odbiorców) wpływających na rolę i sposób działania ośrodków kultury.
Uczestnicy szkolenia zapoznali się również z podstawami  planowania strategicznego – od definiowania misji organizacji, przez wyłanianie kluczowych obszarów rozwoju, aż po formułowanie celów.
Przećwiczone zostały również wybrane narzędzia do analizy organizacji oraz jej otoczenia.
Szkolenie, na zaproszenie Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, przeprowadzili Anna Miodyńska i Sebastian Wacięga w ramach programu Kultura w Rozwoju.