Aktualności

Zabytki Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego: Muzeum Regionalne PTTK w Gorlicach

Pierwsza na świecie uliczna lampa naftowa rozbłysła w Gorlicach w 1854 roku. Stało się tak dzięki rozwojowi lokalnego przemysłu naftowego, ale przede wszystkim pracy Ignacego Łukasiewicza, farmaceuty i wynalazcy.

Jego imieniem nazwano lokalne muzeum. W nim – poza eksponatami związanymi z nafciarstwem – można obejrzeć bogatą kolekcję pamiątek z okresu wielkiej wojny, która miała ogromny wpływ na dzieje miasta, powodując wielkie zniszczenia i przerywając jego rozwój.

Wśród licznie zgromadzonych militariów, umundurowania, odznaczeń wojskowych, przedmiotów wykonanych z łusek pocisków, pamiętników, pocztówek i zdjęć archiwalnych warto zwrócić uwagę na album fotografii z czasu bitwy gorlickiej i pamiątkową plakietę moździerza, zwanego popularnie Chudą Emmą. Muzeum kryje też wiele osobliwości i związanych z nimi ciekawych historii. Aby je poznać i zobaczyć nową aranżację wystawy, przygotowywaną przez Dynamikę Ekspozycji Małopolskiego Instytutu Kultury oraz Muzeum Regionalne PTTK, warto wybrać się do tego miejsca w drugi weekend Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego (24–25 maja 2014).

Więcej informacji o zabytkach i wydarzeniu także na stronie MIK w zakładce DZIAŁANIA – Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego oraz na stronie: dnidziedzictwa.pl

Wstecz Dalej