Aktualności

Chłopska Szkoła Biznesu w Akademii Rozwoju Ekonomii Społecznej

Małopolski Instytut Kultury rozpoczął współpracę z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie. W ramach projektu ROPS „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej” zorganizowano pilotażowy cykl edukacyjny, którego celem jest zaznajomienie młodzieży z tematyką przedsiębiorczości społecznej oraz pokazanie możliwości, jakie stwarza sektor ekonomii społecznej dla młodych ludzi w kontekście przyszłej kariery zawodowej.

W ramach projektu odbędzie się międzyszkolny turniej gry „Chłopska Szkoła Biznesu” (13 marca zakończono rekrutację). Rozgrywki szkolne w gimnazjach zostaną przeprowadzone przy wsparciu trenera z MIK, który wyjaśni zasady gry oraz skomentuje jej przebieg z uwzględnieniem wybranych zagadnień społeczno-gospodarczych. Następnie reprezentacje szkolne wezmą udział w finałowym międzyszkolnym turnieju. W ramach projektu ROPS zorganizuje m.in. projekcje filmu Ekonomia społeczna na START, który w syntetyczny sposób wyjaśnia, czym są przedsiębiorstwa społeczne, pokazuje dobre przykłady z Małopolski. Film ten ma być wstępem do moderowanej dyskusji na temat tego, czym jest przedsiębiorczość społeczna, dlaczego warto ją wspierać

Do współpracy w projekcie włączyły się również Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej oraz Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych MiLA.