Zachęcamy do korzystania z oferty szkoleniowej Małopolskiego Instytutu Kultury. Zaplanowaliśmy ją w bardzo praktycznej formule warsztatowej. Podczas każdego ze spotkań prezentujemy i ćwiczymy narzędzia pomocne w pracy animatorów, instruktorów i menedżerów kultury, bibliotekarzy, nauczycieli i działaczy społecznych. Warsztaty prowadzą eksperci praktycy. Po każdym spotkaniu uczestnicy dostaną czas na konsultacje (online, telefonicznie) z osobą prowadzącą, ponieważ najważniejsze dla nas jest, aby zdobytą wiedzę i umiejętności mogli Państwo efektywnie wykorzystać w praktyce.

Tematy szkoleń wybieramy po rozmowach z osobami pracującymi w domach kultury i bibliotekach. Pytamy o ich oczekiwania i potrzeby. Bierzemy też pod uwagę aktualne programy grantowe oraz trendy lokalne i globalne.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ NA ROK 2019 WKRÓTCE.

oferta konsultacji
i szkoleń

Narzędziownik kulturalny

Rozpoczynamy cykl warsztatowy „Narzędziownik kulturalny”, adresowany do pracowników ośrodków kultury, bibliotek, lokalnych muzeów, placówek wychowawczych i edukacyjnych oraz członków stowarzyszeń kulturalnych i grup nieformalnych. Umiejętności zdobyte podczas tych spotkań przydadzą się w pracy animacyjnej oraz przy planowaniu oferty instytucji kultury. Scenariusz każdego z warsztatów zaplanowany jest tak, że po części teoretycznej następuje praca w małej grupie (pod opieką moderatora) nad konkretnym praktycznym zadaniem. Grupa pracuje więc, na przykład, nad: planem działań, scenariuszem wydarzeń czy harmonogramem badań społecznych. Trzecią część każdego z warsztatów stanowi prezentacja i omówienie wypracowanego materiału. Informacja zwrotna od trenera i innych uczestników pozwoli każdej grupie dopracować swój pomysł. Zapraszamy grupy (dwu-, trzy- lub czteroosobowe), które w swojej pracy będą korzystały z rezultatów wypracowanych w czasie szkoleń. Udział kilku osób z jednej instytucji/organizacji pozwoli na pełniejsze wykorzystanie efektów edukacyjnych.

26 Luty

Warsztaty: Mała wystawa – duża sprawa

Planowanie, wizerunek, partycypacja

Cykl szkoleń zainspirowany wyzwaniami, wobec których stają lokalne instytucje i organizacje kultury. Do udziału zapraszamy menadżerów i pracowników miejskich i gminnych domów kultury, bibliotek, stowarzyszeń kulturalnych oraz muzeów i izb regionalnych. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w szkoleniu. Podczas szkoleń prowadzonych metodą warsztatową uczestnicy zdobędą kompetencje niezbędne do: 1. zespołowego wypracowania planu rozwoju instytucji/organizacji kultury, 2. zaplanowania spójnej i skutecznej identyfikacji wizualnej, 3. badania potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej oraz włączenia jej w proces planowaniu pracy instytucji/organizacji.

26 Kwiecień

Zespołowe budowanie planów rozwoju instytucji/organizacji kultury. Myślimy strategicznie…

29 Maj

Współuczestnictwo mieszkańców w działaniu instytucji/organizacji kultury. Publiczność staje się społecznością…

13 Czerwiec

Identyfikacja wizualna. Jak nas widzą…

10
Grudzień
2018

Między otwartością a dezorganizacją ‒ polityka gościnności lokalnych instytucji kultury

GDZIE: Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, ul. 28 lipca 1943 17c, 30-233 Kraków

Zapraszamy pracowników lokalnych instytucji kultury oraz osoby odpowiedzialne za rozwój kultury w miastach i gminach do udziału w warsztacie, podczas którego zapoznamy się z rozwiązaniami stosowanymi w instytucjach kultury w ramach polityk gościnności i wypracujemy uniwersalne założenia pomocne przy tworzeniu zasad użyczania zasobów instytucji na rzecz lokalnych inicjatyw.

04
Grudzień
2018

Być jak cicerone, czyli jak ciekawie oprowadzać – dwudniowe szkolenie oparte na metodyce interpretacji dziedzictwa Interpret Europe

GDZIE: Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, ul. 28 Lipca 1943 17c, 30-233 Kraków

Dobre oprowadzanie powinno poruszać zwiedzających, odnosić się do ich doświadczeń, zaciekawiać, prowokować do zadawania pytań i pogłębiania wiedzy. Jak więc stworzyć scenariusz oprowadzania, dzięki któremu będziemy budować głębsze relacje publiczności z prezentowanymi obiektami i niesionymi przez nie treściami? Patronem naszego programu, w ramach którego realizujemy szkolenie, uczyniliśmy archetypiczną postać włoskiego cicerone, zajmującego opowiadacza, który potrafi kierunkować uwagę, przykuwać wzrok, prowokować do myślenia, zarażać pasją, wzbudzać emocje i zachęcać do dialogu.

17
Październik
2018

Zostań mistrzem opowieści. Jak ciekawie opowiadać o skarbach lokalnego dziedzictwa

GDZIE: Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, ul. 28 lipca 1943 17c, 30-233 Kraków

W zabytkowych obiektach, lokalnych muzeach, izbach regionalnych czy w gabinetach kolekcjonerów warto odkrywać treści, które pozwalają lepiej zrozumieć zarówno historię jaki teraźniejszość. Zapraszamy na warsztat poświęcony metodyce skutecznego oprowadzania i prezentowania lokalnego dziedzictwa.

26
Wrzesień
2018

Dziecko w instytucji kultury – o tym, jak planować i tworzyć ofertę edukacyjną i animacyjną razem z dziećmi

GDZIE: Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, ul. 28 lipca 1943 17c, 30-233 Kraków

Zapraszamy do przyjrzenia się strategiom, dzięki którym dzieci będą chciały uczestniczyć w naszych zajęciach, a my nie zwariujemy od ich pomysłów, ani nie zniechęcimy się z powodu ich braku.

14
Czerwiec
2018

Budowanie wizerunku domu kultury

GDZIE: Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, ul. 28 lipca 1943 17c, 30-233 Kraków

Szkolenie skierowane do osób odpowiedzialnych za promocję, marketing i PR w centrum, ośrodku czy domu kultury – zarówno w małej, lokalnej placówce jak i dużej, pełniącej różnorodne funkcje.

17
Kwiecień
2018

Historie lokalne

GDZIE: Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, ul. 28 lipca 1943 17c, 30-233 Kraków

Szkolenie o tym, jak realizować projekty oparte na osobistych historiach oraz jak zachęcić mieszkańców miasta/dzielnicy/wioski do zapisywania lokalnych narracji.

12
Kwiecień
2018

SCENOGRAFIA MAŁEGO WYDARZENIA KULTURALNEGO

GDZIE: Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, ul. 28 lipca 1943 17c, 30-233 Kraków

Jak przygotować scenografię spotkania, małej wystawy lub występu w taki sposób, aby wzmocnić przekaz tego wydarzenia? Szkolenie dla animatorów kultury, bibliotekarzy i nauczycieli, chcących nadać ciekawą oprawę scenograficzną małym wydarzeniom kulturalnym w swoich placówkach.

28
Luty
2018

Zespołowe planowanie strategiczne. Kilka przydatnych narzędzi

GDZIE: Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, ul. 28 lipca 1943 17 c, 30-233 Kraków

Szkolenie dla dyrektorów, menadżerów, koordynatorów projektów oraz wszystkich wielbicieli myślenia strategicznego podczas którego pokazaliśmy przydatne w procesie planowania narzędzia.

30
Styczeń
2018

„Historie lokalne” – szkolenie dla kadr kultury

GDZIE: Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, ul. 28 lipca 1943 17c, 30-233 Kraków

Szkolenie dla animatorów kultury, bibliotekarzy, nauczycieli, regionalistów o tym, jak realizować projekty oparte na osobistych historiach oraz jak zachęcić mieszkańców miasta/dzielnicy/wioski do zapisywania lokalnych narracji.

25
Listopad
2017

Bezpłatne szkolenie z Chłopskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie

GDZIE: Centrum Szkoleń i Konferencji STEM, ul. Celna 3, Szczecin

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenie z prowadzenia zajęć, warsztatów i szkoleń z wykorzystaniem ekonomicznej gry symulacyjnej Chłopska Szkoła Biznesu, która jest sprawdzonym narzędziem integracyjnym i aktywizującym dla grup od 12 do 30 osób.

23
Luty
2017

Bezpłatne szkolenie z Chłopskiej Szkoły Biznesu w Gdańsku

GDZIE: sala konferencyjna Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT), ul. Rajska 6, Gdańsk

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenie z prowadzenia zajęć, warsztatów i szkoleń z wykorzystaniem ekonomicznej gry symulacyjnej Chłopska Szkoła Biznesu, która jest sprawdzonym narzędziem integracyjnym i aktywizującym dla grup od 12 do 30 osób powyżej dwunastego tego roku życia.

15
Luty
2017

Warsztaty: „Mamy gazetę”

GDZIE: Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, ul. 28 lipca 1943 17 c, 30-233 Kraków

Zapraszamy: pracowników lokalnych instytucji kultury i jednostek samorządu terytorialnego oraz członków organizacji pozarządowych, którzy zajmują się wydawaniem prasy o zasięgu lokalnym.

01
Grudzień
2016

Gry wideo w życiu rodziny: zagrożenie czy szansa na lepszy kontakt z dzieckiem?

GDZIE: Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, ul. 28 lipca 1943 17c, 30-233 Kraków

Zapraszamy 1 grudnia 2016 r. o godzinie 16.30 na bezpłatne warsztaty poświęcone roli gier wideo w życiu rodzinnym. Do udziału zachęcamy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz osoby zainteresowane edukacyjnymi aspektami gier wideo.

21
Listopad
2016

Szkolenie: „Długofalowy plan rozwoju – czy i w jakim celu jest potrzebny instytucji kultury?”

GDZIE: Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, ul. 28 lipca 1943 17 c, 30-233 Kraków

Zapraszamy: dyrektorów i kierowników ze średnich i małych instytucji kultury (ośrodków kultury, bibliotek, muzeów) oraz członów organizacji pozarządowych działających w sektorze kultury.

30
Styczeń
2015

Warsztaty „Dobre spotkanie – jak je przeprowadzić?”

GDZIE: MIK, Kraków, ul. Karmelicka 27

zapisy do: 26 Styczeń 2015

Kiedy: 30–31 stycznia 2015 r., godz. 10.00–16.00 Gdzie: MIK, Kraków, ul. Karmelicka 27 Zapraszamy do udziału w dwudniowym warsztacie umożliwiającym zdobycie praktycznych umiejętności związanych z prowadzeniem (facylitacją) spotkania polegającego na wymianie opinii przez jego uczestników i realizacji założonego celu. Jak przeprowadzić spotkanie z odbiorcami naszej oferty, partnerami projektu czy zespołem pracowniczym? Dyskusja w klubie książki, debata mieszkańców, narada zespołu projektowego, wspólne ustalanie planu działania, rozmowa z odbiorcami

21
Listopad
2014

Praktyczne umiejętności prowadzenia (facylitacji) spotkania

GDZIE: Siedziba MIK

zapisy do: 17 Listopad 2014

Dwudniowy, bezpłatny warsztat poświęcony zdobyciu praktycznych umiejętności prowadzenia (facylitacji) spotkania polegającego na wymianie opinii przez jego uczestników i realizacji założonego celu.

26
Luty
2014

Warsztaty: Mała wystawa – duża sprawa

GDZIE: Małopolski Instytut Kultury, Kraków, ul. Karmelicka 27

zapisy do: 21 Luty 2014

Małe i duże wystawy, kolekcje oraz zbiory, to nie tylko domena muzeów. Prezentacje dzieł lokalnych twórców, rysunków dzieci, zdjęć czy rękodzieła ludowego bardzo często pojawiają się w przestrzeniach domów kultury, świetlic czy bibliotek. Tworzenie ekspozycji to zarazem wyzwanie i szansa. Dobra wystawa jest nie tylko punktem programu kulturalnego, ale też przestrzenią spotkania i edukacji. Czasem już samo wspólne wymyślanie i budowanie ekspozycji to przygoda angażująca jej przyszłych odbiorców.

13
Czerwiec
2012

Identyfikacja wizualna. Jak nas widzą…

GDZIE: Siedziba MIK

zapisy do: 06 Czerwiec 2012

Poprawnie skonstruowana identyfikacja powinna być zgodna ze strategią rozwoju instytucji i jej charakterem. Dzięki temu łatwiej uzyskać rezultaty wizerunkowe na drodze promocji zarówno instytucji jako takiej, jak również poprzez nagłaśnianie realizowanych imprez, które jednoznacznie będą kojarzone z ich organizatorem.

29
Maj
2012

Współuczestnictwo mieszkańców w działaniu instytucji/organizacji kultury. Publiczność staje się społecznością…

GDZIE: Siedziba MIK

zapisy do: 22 Maj 2012

Lokalne instytucje kultury są powołane, aby działać na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. W swoich statutach mają stosowne cele: rozwijanie aktywności kulturalnej mieszkańców, ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego, wspieranie i rozwój inicjatyw lokalnych, wzmacnianie więzi społecznych. Aby je skutecznie realizować, powinniśmy umieć zdefiniować naszą społeczność: znać jej oczekiwania i problemy, jakimi żyje. Dlatego instytucje kultury coraz częściej zdobywają kompetencje w zakresie prowadzenia lokalnych badań.

26
Kwiecień
2012

Zespołowe budowanie planów rozwoju instytucji/organizacji kultury. Myślimy strategicznie…

GDZIE: Siedziba MIK

zapisy do: 19 Kwiecień 2012

Coraz więcej instytucji kultury, również o zasięgu lokalnym, czyli domów i ośrodków kultury, bibliotek oraz organizacji pozarządowych, decyduje się na tworzenie długofalowych planów rozwoju. Różne są tego powody: od „wymuszenia” takiego dokumentu przez organizatora, czyli jednostkę samorządu terytorialnego, po potrzebę posiadania narzędzia poprawiającego jakość pracy zespołu. Podczas warsztatów: poznamy główne etapy procesu tworzenia planu rozwoju, nauczymy się stosować niektóre narzędzia partycypacyjne oraz zidentyfikujemy główne korzyści i problemy związane z tworzeniem długofalowych planów rozwoju organizacji.

Warsztaty dla Klubu Nauczyciela Historii przy Muzeum Józefa Piłsudskiego

15 października 2016 roku w Galerii Władysława Hasiora w Zakopanem odbyły się warsztaty dla nauczycieli historii z całej Polski – pasjonatów i poszukiwaczy atrakcyjnych form edukacji historycznej. Podczas warsztatów zatytułowanych Pożytki z wiedzy historycznej. Jak uruchomić aktywne uczenie się? wykorzystane zostały doświadczenia i metodyka pracy z wiedzą historyczną rozwijana w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie (interpretacja dziedzictwa, tworzenie gier inspirowanych historią). Wiedza historyczna jako

Program „Zaproś nas do siebie”

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie zakończył współpracę z Narodowym Centrum Kultury. W ramach programu „Zaproś nas do siebie” Anna Miodyńska przygotowała i przeprowadziła dwa cykle szkoleniowe dla domów kultury w Wołominie (październik) i Mielnie (listopad). Oba poświęcone były planowaniu i organizowaniu wydarzeń kulturalnych. Wydarzenia, szczególnie te otwarte i plenerowe, są dużym wyzwaniem dla animatorów, którzy starają się realizować w ich czasie zarówno cele rozrywkowe, jak i edukacyjne,

Relacja z warsztatów Długofalowy plan rozwoju – czy i w jakim celu jest potrzebny instytucji kultury?

21 listopada 2016 roku szesnaścioro dyrektorów i pracowników domów kultury i bibliotek oraz członków stowarzyszeń spotkało się w Małopolskim Instytucie Kultury, by wziąć udział w szkoleniu z planowania strategicznego. Szkolenie przybrało formę warsztatów, w czasie których uczestnicy poznawali metody formułowania celów i dobierania do nich odpowiednich wskaźników. Głównym zadaniem prowadzących było zachęcenie obecnych do udzielenia sobie samym odpowiedzi na dwa ważne pytania: „Czemu ma służyć strategia rozwoju w mojej instytucji?”

Relacja z warsztatów „Mamy gazetę”

W dniach 15–16 lutego 2017 r. w MIK odbyły się warsztaty dla wydawców prasy lokalnej zatytułowane „Mamy gazetę”, poświęcone prawnym aspektom pracy dziennikarza i wydawcy oraz wizualnej jakości czasopisma. Pierwszego dnia uczestnicy warsztatów pracowali z prawnikami z Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, a drugiego pod okiem pracowników MIK poszerzali swoją wiedzę na temat projektowania graficznego, składu i łamania pisma drukowanego oraz możliwości wykorzystania

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 Lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności