Szkolenia i warsztaty prowadzone przez pracowników i współpracowników MIK są efektem zarówno naszych doświadczeń w dziedzinie realizowania projektów kulturalnych, jak i działań edukacyjnych i konsultacyjnych na terenie Małopolski i całego kraju. Na zamówienie zainteresowanych grup realizujemy szkolenia z zakresu m.in. zarządzania, rozwoju oferty i kreowania wizerunku oraz przygotowujemy badania, raporty i rekomendacje. Prowadzimy także konsultacje i organizujemy tematyczne cykle szkoleń, do których prowadzimy bieżący nabór. Swoją ofertę kierujemy do pracowników instytucji kultury, nauczycieli, pracowników jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, animatorów, społeczników i regionalistów.

W tym roku wszystkie szkolenia w programie „Kultura w rozwoju” odbywają się w ramach projektu „Kolaborator”.

Dla szerokiego grona odbiorców planujemy dwa szkolenia, które odbędą się w drugiej połowie roku:

  • „Mamy gazetę” – dla instytucji kultury, które są wydawcami lokalnych gazet
  • „ Mamy kino” – dla instytucji kultury, które mają w swoich strukturach kina

Osoby zainteresowane przeprowadzeniem szkoleń i warsztatów na terenie swoich instytucji zapraszamy do kontaktu miodynska@mik.krakow.pl.

Jeśli interesuje Cię przegląd szkoleń archiwalnych, użyj filtrów po prawej stronie

oferta konsultacji
i szkoleń

Narzędziownik kulturalny

Rozpoczynamy cykl warsztatowy „Narzędziownik kulturalny”, adresowany do pracowników ośrodków kultury, bibliotek, lokalnych muzeów, placówek wychowawczych i edukacyjnych oraz członków stowarzyszeń kulturalnych i grup nieformalnych. Umiejętności zdobyte podczas tych spotkań przydadzą się w pracy animacyjnej oraz przy planowaniu oferty instytucji kultury. Scenariusz każdego z warsztatów zaplanowany jest tak, że po części teoretycznej następuje praca w małej grupie (pod opieką moderatora) nad konkretnym praktycznym zadaniem. Grupa pracuje więc, na przykład, nad: planem działań, scenariuszem wydarzeń czy harmonogramem badań społecznych. Trzecią część każdego z warsztatów stanowi prezentacja i omówienie wypracowanego materiału. Informacja zwrotna od trenera i innych uczestników pozwoli każdej grupie dopracować swój pomysł. Zapraszamy grupy (dwu-, trzy- lub czteroosobowe), które w swojej pracy będą korzystały z rezultatów wypracowanych w czasie szkoleń. Udział kilku osób z jednej instytucji/organizacji pozwoli na pełniejsze wykorzystanie efektów edukacyjnych.

26 Luty

Warsztaty: Mała wystawa – duża sprawa

Planowanie, wizerunek, partycypacja

Cykl szkoleń zainspirowany wyzwaniami, wobec których stają lokalne instytucje i organizacje kultury. Do udziału zapraszamy menadżerów i pracowników miejskich i gminnych domów kultury, bibliotek, stowarzyszeń kulturalnych oraz muzeów i izb regionalnych. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w szkoleniu. Podczas szkoleń prowadzonych metodą warsztatową uczestnicy zdobędą kompetencje niezbędne do: 1. zespołowego wypracowania planu rozwoju instytucji/organizacji kultury, 2. zaplanowania spójnej i skutecznej identyfikacji wizualnej, 3. badania potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej oraz włączenia jej w proces planowaniu pracy instytucji/organizacji.

26 Kwiecień

Zespołowe budowanie planów rozwoju instytucji/organizacji kultury. Myślimy strategicznie…

29 Maj

Współuczestnictwo mieszkańców w działaniu instytucji/organizacji kultury. Publiczność staje się społecznością…

13 Czerwiec

Identyfikacja wizualna. Jak nas widzą…

21
Listopad

Praktyczne umiejętności prowadzenia (facylitacji) spotkania

GDZIE: 16

zapisy do: 17 Listopad 2014

Dwudniowy, bezpłatny warsztat poświęcony zdobyciu praktycznych umiejętności prowadzenia (facylitacji) spotkania polegającego na wymianie opinii przez jego uczestników i realizacji założonego celu. Jak przeprowadzić spotkanie z odbiorcami naszej oferty, partnerami projektu czy zespołem pracowniczym? Dyskusja w klubie książki, debata mieszkańców, narada zespołu projektowego, wspólne ustalanie planu działania, rozmowa z odbiorcami na temat ich oczekiwań… Jest wiele okazji, aby wykorzystać metody i narzędzia pomocne w przeprowadzeniu spotkania,

30
Styczeń

Warsztaty „Dobre spotkanie – jak je przeprowadzić?”

GDZIE: MIK, Kraków, ul. Karmelicka 27

zapisy do: 26 Styczeń 2015

Kiedy: 30–31 stycznia 2015 r., godz. 10.00–16.00 Gdzie: MIK, Kraków, ul. Karmelicka 27 Zapraszamy do udziału w dwudniowym warsztacie umożliwiającym zdobycie praktycznych umiejętności związanych z prowadzeniem (facylitacją) spotkania polegającego na wymianie opinii przez jego uczestników i realizacji założonego celu. Jak przeprowadzić spotkanie z odbiorcami naszej oferty, partnerami projektu czy zespołem pracowniczym? Dyskusja w klubie książki, debata mieszkańców, narada zespołu projektowego, wspólne ustalanie planu działania, rozmowa z odbiorcami na temat

26
Luty

Warsztaty: Mała wystawa – duża sprawa

GDZIE: Małopolski Instytut Kultury, Kraków, ul. Karmelicka 27

zapisy do: 21 Luty 2014

Małe i duże wystawy, kolekcje oraz zbiory, to nie tylko domena muzeów. Prezentacje dzieł lokalnych twórców, rysunków dzieci, zdjęć czy rękodzieła ludowego bardzo często pojawiają się w przestrzeniach domów kultury, świetlic czy bibliotek. Tworzenie ekspozycji to zarazem wyzwanie i szansa. Dobra wystawa jest nie tylko punktem programu kulturalnego, ale też przestrzenią spotkania i edukacji. Czasem już samo wspólne wymyślanie i budowanie ekspozycji to przygoda angażująca jej przyszłych odbiorców. Podczas

13
Czerwiec

Identyfikacja wizualna. Jak nas widzą…

GDZIE: Siedziba MIK

zapisy do: 06 Czerwiec 2012

Identyfikacja wizualna instytucji to nie tylko przykry obowiązek naszych czasów, ale również metoda sprawnego budowania wizerunku oraz oszczędzania. Budowanie wizerunku organizacji dzięki odpowiedniemu doborowi środków to zadanie, które można realizować bez dodatkowych nakładów finansowych, a sprawnie zorganizowana pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze. Poprawnie skonstruowana identyfikacja powinna być zgodna ze strategią rozwoju instytucji i jej charakterem. Dzięki temu łatwiej uzyskać rezultaty wizerunkowe na drodze promocji zarówno instytucji

29
Maj

Współuczestnictwo mieszkańców w działaniu instytucji/organizacji kultury. Publiczność staje się społecznością…

GDZIE: Siedziba MIK

zapisy do: 22 Maj 2012

Lokalne instytucje kultury są powołane, aby działać na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. W swoich statutach mają stosowne cele: rozwijanie aktywności kulturalnej mieszkańców, ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego, wspieranie i rozwój inicjatyw lokalnych, wzmacnianie więzi społecznych. Aby je skutecznie realizować, powinniśmy umieć zdefiniować naszą społeczność: znać jej oczekiwania i problemy, jakimi żyje. Dlatego instytucje kultury coraz częściej zdobywają kompetencje w zakresie prowadzenia

26
Kwiecień

Zespołowe budowanie planów rozwoju instytucji/organizacji kultury. Myślimy strategicznie…

GDZIE: Siedziba MIK

zapisy do: 19 Kwiecień 2012

Coraz więcej instytucji kultury, również o zasięgu lokalnym, czyli domów i ośrodków kultury, bibliotek oraz organizacji pozarządowych, decyduje się na tworzenie długofalowych planów rozwoju. Różne są tego powody: od „wymuszenia” takiego dokumentu przez organizatora, czyli jednostkę samorządu terytorialnego, po potrzebę posiadania narzędzia poprawiającego jakość pracy zespołu. Plany rozwoju, zwane także strategiami rozwoju, są w lokalnych instytucjach kultury opracowywane na różne sposoby: przez wynajęte instytucje zewnętrzne,

Szkolenie: „Długofalowy plan rozwoju – czy i w jakim celu jest potrzebny instytucji kultury?”

Zapraszamy: dyrektorów i kierowników ze średnich i małych instytucji kultury (ośrodków kultury, bibliotek, muzeów) oraz członów organizacji pozarządowych działających w sektorze kultury. Kiedy: 21 listopada 2016, 10.00–15.00 Gdzie: siedziba Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, ul. 28 lipca 1943 17 c, 30-233 Kraków Podczas szkolenia: przedstawimy różne podejścia do planowania strategicznego w instytucjach kultury, odwołując się do wieloletnich doświadczeń zdobytych podczas współpracy z instytucjami w budowaniu strategii rozwoju, zaproponujemy

Bezpłatne szkolenie z Chłopskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenie z prowadzenia zajęć, warsztatów i szkoleń z wykorzystaniem ekonomicznej gry symulacyjnej Chłopska Szkoła Biznesu, która jest sprawdzonym narzędziem integracyjnym i aktywizującym dla grup od 12 do 30 osób. Uczestnicy poznają historię andrychowskiego ośrodka tkackiego, na bazie której powstała gra, ale również w praktyce, poprzez udział w dwóch rozgrywkach, przekonają się, jakie korzyści może przynieść jej wykorzystanie w czasie szkoleń czy warsztatów,

Fot. S. Wacięga, archiwum MIK, CC BY SA 3.0

Gry wideo w życiu rodziny: zagrożenie czy szansa na lepszy kontakt z dzieckiem?

Zapraszamy 1 grudnia 2016 r. o godzinie 16.30 na bezpłatne warsztaty poświęcone roli gier wideo w życiu rodzinnym. Do udziału zachęcamy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz osoby zainteresowane edukacyjnymi aspektami gier wideo. Kiedy: 1 grudnia 2016 (czwartek), godz. 16.30–20.00 (3,5 h) Gdzie: Małopolski Instytut Kultury w Krakowie, ul. 28 lipca 1943 17c, 30-233 Kraków Podczas szkolenia: Przedstawimy szanse i zagrożenia związane z obecnością gier wideo

Graf. A. Buława-Orłowska

Warsztaty dla Klubu Nauczyciela Historii przy Muzeum Józefa Piłsudskiego

15 października 2016 roku w Galerii Władysława Hasiora w Zakopanem odbyły się warsztaty dla nauczycieli historii z całej Polski – pasjonatów i poszukiwaczy atrakcyjnych form edukacji historycznej. Podczas warsztatów zatytułowanych Pożytki z wiedzy historycznej. Jak uruchomić aktywne uczenie się? wykorzystane zostały doświadczenia i metodyka pracy z wiedzą historyczną rozwijana w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie (interpretacja dziedzictwa, tworzenie gier inspirowanych historią). Wiedza historyczna jako

Program „Zaproś nas do siebie”

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie zakończył współpracę z Narodowym Centrum Kultury. W ramach programu „Zaproś nas do siebie” Anna Miodyńska przygotowała i przeprowadziła dwa cykle szkoleniowe dla domów kultury w Wołominie (październik) i Mielnie (listopad). Oba poświęcone były planowaniu i organizowaniu wydarzeń kulturalnych. Wydarzenia, szczególnie te otwarte i plenerowe, są dużym wyzwaniem dla animatorów, którzy starają się realizować w ich czasie zarówno cele rozrywkowe, jak i edukacyjne,

materialy_nck_

Relacja z warsztatów Długofalowy plan rozwoju – czy i w jakim celu jest potrzebny instytucji kultury?

21 listopada 2016 roku szesnaścioro dyrektorów i pracowników domów kultury i bibliotek oraz członków stowarzyszeń spotkało się w Małopolskim Instytucie Kultury, by wziąć udział w szkoleniu z planowania strategicznego. Szkolenie przybrało formę warsztatów, w czasie których uczestnicy poznawali metody formułowania celów i dobierania do nich odpowiednich wskaźników. Głównym zadaniem prowadzących było zachęcenie obecnych do udzielenia sobie samym odpowiedzi na dwa ważne pytania: „Czemu ma służyć strategia rozwoju w mojej

Fot. A. Miodyńska, MIK 2016, CC BY SA 3.0

Warsztaty: „Mamy gazetę”

Zapraszamy: pracowników lokalnych instytucji kultury i jednostek samorządu terytorialnego oraz członków organizacji pozarządowych, którzy zajmują się wydawaniem prasy o zasięgu lokalnym. Kiedy: 15–16 lutego 2017 r., godz. 10.00–17.00 Gdzie: siedziba Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie, ul. 28 lipca 1943 17 c, 30-233 Kraków Zakres warsztatów: 15 lutego: Gazeta lokalna – czym jest? Czym być może? Moduł I: Konstytucyjne ograniczenia działalności tytułów prasowych

Fot. A. Miodyńska, MIK 2016, CC BY SA 3.0

Bezpłatne szkolenie z Chłopskiej Szkoły Biznesu w Gdańsku

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenie z prowadzenia zajęć, warsztatów i szkoleń z wykorzystaniem ekonomicznej gry symulacyjnej Chłopska Szkoła Biznesu, która jest sprawdzonym narzędziem integracyjnym i aktywizującym dla grup od 12 do 30 osób powyżej dwunastego tego roku życia. Uczestnicy poznają historię andrychowskiego ośrodka tkackiego, na bazie której powstała gra, a także w praktyce, poprzez udział w dwóch rozgrywkach, przekonają się, jakie korzyści może przynieść jej

Fot. A. Kuczara, MIK 2015, CC BY SA 3.0

Relacja z warsztatów „Mamy gazetę”

W dniach 15–16 lutego 2017 r. w MIK odbyły się warsztaty dla wydawców prasy lokalnej zatytułowane „Mamy gazetę”, poświęcone prawnym aspektom pracy dziennikarza i wydawcy oraz wizualnej jakości czasopisma. Pierwszego dnia uczestnicy warsztatów pracowali z prawnikami z Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, a drugiego pod okiem pracowników MIK poszerzali swoją wiedzę na temat projektowania graficznego, składu i łamania pisma drukowanego oraz możliwości wykorzystania narzędzi

Fot. A. Miodyńska, MIK 2017, CC BY SA 3.0
MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności