Zachęcamy do korzystania z oferty szkoleniowej Małopolskiego Instytutu Kultury. Zaplanowaliśmy ją w bardzo praktycznej formule warsztatowej. Podczas każdego ze spotkań prezentujemy i ćwiczymy narzędzia pomocne w pracy animatorów, instruktorów i menedżerów kultury, bibliotekarzy, nauczycieli i działaczy społecznych. Warsztaty prowadzą eksperci praktycy. Po każdym spotkaniu uczestnicy dostaną czas na konsultacje (online, telefonicznie) z osobą prowadzącą, ponieważ najważniejsze dla nas jest, aby zdobytą wiedzę i umiejętności mogli Państwo efektywnie wykorzystać w praktyce.

Tematy szkoleń wybieramy po rozmowach z osobami pracującymi w domach kultury i bibliotekach. Pytamy o ich oczekiwania i potrzeby. Bierzemy też pod uwagę aktualne programy grantowe oraz trendy lokalne i globalne.

oferta konsultacji
i szkoleń

Narzędziownik kulturalny

Rozpoczynamy cykl warsztatowy „Narzędziownik kulturalny”, adresowany do pracowników ośrodków kultury, bibliotek, lokalnych muzeów, placówek wychowawczych i edukacyjnych oraz członków stowarzyszeń kulturalnych i grup nieformalnych. Umiejętności zdobyte podczas tych spotkań przydadzą się w pracy animacyjnej oraz przy planowaniu oferty instytucji kultury. Scenariusz każdego z warsztatów zaplanowany jest tak, że po części teoretycznej następuje praca w małej grupie (pod opieką moderatora) nad konkretnym praktycznym zadaniem. Grupa pracuje więc, na przykład, nad: planem działań, scenariuszem wydarzeń czy harmonogramem badań społecznych. Trzecią część każdego z warsztatów stanowi prezentacja i omówienie wypracowanego materiału. Informacja zwrotna od trenera i innych uczestników pozwoli każdej grupie dopracować swój pomysł. Zapraszamy grupy (dwu-, trzy- lub czteroosobowe), które w swojej pracy będą korzystały z rezultatów wypracowanych w czasie szkoleń. Udział kilku osób z jednej instytucji/organizacji pozwoli na pełniejsze wykorzystanie efektów edukacyjnych.

27 października

Warsztaty: Mała wystawa – duża sprawa

Planowanie, wizerunek, partycypacja

Cykl szkoleń zainspirowany wyzwaniami, wobec których stają lokalne instytucje i organizacje kultury. Do udziału zapraszamy menadżerów i pracowników miejskich i gminnych domów kultury, bibliotek, stowarzyszeń kulturalnych oraz muzeów i izb regionalnych. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w szkoleniu. Podczas szkoleń prowadzonych metodą warsztatową uczestnicy zdobędą kompetencje niezbędne do: 1. zespołowego wypracowania planu rozwoju instytucji/organizacji kultury, 2. zaplanowania spójnej i skutecznej identyfikacji wizualnej, 3. badania potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej oraz włączenia jej w proces planowaniu pracy instytucji/organizacji.

27 października

Zespołowe budowanie planów rozwoju instytucji/organizacji kultury. Myślimy strategicznie…

27 października

Współuczestnictwo mieszkańców w działaniu instytucji/organizacji kultury. Publiczność staje się społecznością…

27 października

Identyfikacja wizualna. Jak nas widzą…

Warsztaty dla Klubu Nauczyciela Historii przy Muzeum Józefa Piłsudskiego

15 października 2016 roku w Galerii Władysława Hasiora w Zakopanem odbyły się warsztaty dla nauczycieli historii z całej Polski – pasjonatów i poszukiwaczy atrakcyjnych form edukacji historycznej. Podczas warsztatów zatytułowanych Pożytki z wiedzy historycznej. Jak uruchomić aktywne uczenie się? wykorzystane zostały doświadczenia i metodyka pracy z wiedzą historyczną rozwijana w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie (interpretacja dziedzictwa, tworzenie gier inspirowanych historią). Wiedza historyczna jako

Program „Zaproś nas do siebie”

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie zakończył współpracę z Narodowym Centrum Kultury. W ramach programu „Zaproś nas do siebie” Anna Miodyńska przygotowała i przeprowadziła dwa cykle szkoleniowe dla domów kultury w Wołominie (październik) i Mielnie (listopad). Oba poświęcone były planowaniu i organizowaniu wydarzeń kulturalnych. Wydarzenia, szczególnie te otwarte i plenerowe, są dużym wyzwaniem dla animatorów, którzy starają się realizować w ich czasie zarówno cele rozrywkowe, jak i edukacyjne,

Relacja z warsztatów Długofalowy plan rozwoju – czy i w jakim celu jest potrzebny instytucji kultury?

21 listopada 2016 roku szesnaścioro dyrektorów i pracowników domów kultury i bibliotek oraz członków stowarzyszeń spotkało się w Małopolskim Instytucie Kultury, by wziąć udział w szkoleniu z planowania strategicznego. Szkolenie przybrało formę warsztatów, w czasie których uczestnicy poznawali metody formułowania celów i dobierania do nich odpowiednich wskaźników. Głównym zadaniem prowadzących było zachęcenie obecnych do udzielenia sobie samym odpowiedzi na dwa ważne pytania: „Czemu ma służyć strategia rozwoju w mojej instytucji?”

Relacja z warsztatów „Mamy gazetę”

W dniach 15–16 lutego 2017 r. w MIK odbyły się warsztaty dla wydawców prasy lokalnej zatytułowane „Mamy gazetę”, poświęcone prawnym aspektom pracy dziennikarza i wydawcy oraz wizualnej jakości czasopisma. Pierwszego dnia uczestnicy warsztatów pracowali z prawnikami z Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, a drugiego pod okiem pracowników MIK poszerzali swoją wiedzę na temat projektowania graficznego, składu i łamania pisma drukowanego oraz możliwości wykorzystania

26
kwietnia
2012

Zespołowe budowanie planów rozwoju instytucji/organizacji kultury. Myślimy strategicznie…

zapisy do: 19 kwietnia 2012

Coraz więcej instytucji kultury, również o zasięgu lokalnym, czyli domów i ośrodków kultury, bibliotek oraz organizacji pozarządowych, decyduje się na tworzenie długofalowych planów rozwoju. Różne są tego powody: od „wymuszenia” takiego dokumentu przez organizatora, czyli jednostkę samorządu terytorialnego, po potrzebę posiadania narzędzia poprawiającego jakość pracy zespołu. Podczas warsztatów: poznamy główne etapy procesu tworzenia planu rozwoju, nauczymy się stosować niektóre narzędzia partycypacyjne oraz zidentyfikujemy główne korzyści i problemy związane z tworzeniem długofalowych planów rozwoju organizacji.

29
maja
2012

Współuczestnictwo mieszkańców w działaniu instytucji/organizacji kultury. Publiczność staje się społecznością…

zapisy do: 22 maja 2012

Lokalne instytucje kultury są powołane, aby działać na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. W swoich statutach mają stosowne cele: rozwijanie aktywności kulturalnej mieszkańców, ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego, wspieranie i rozwój inicjatyw lokalnych, wzmacnianie więzi społecznych. Aby je skutecznie realizować, powinniśmy umieć zdefiniować naszą społeczność: znać jej oczekiwania i problemy, jakimi żyje. Dlatego instytucje kultury coraz częściej zdobywają kompetencje w zakresie prowadzenia lokalnych badań.

13
czerwca
2012

Identyfikacja wizualna. Jak nas widzą…

zapisy do: 6 czerwca 2012

Poprawnie skonstruowana identyfikacja powinna być zgodna ze strategią rozwoju instytucji i jej charakterem. Dzięki temu łatwiej uzyskać rezultaty wizerunkowe na drodze promocji zarówno instytucji jako takiej, jak również poprzez nagłaśnianie realizowanych imprez, które jednoznacznie będą kojarzone z ich organizatorem.

26
lutego
2014

Warsztaty: Mała wystawa – duża sprawa

zapisy do: 21 lutego 2014

Małe i duże wystawy, kolekcje oraz zbiory, to nie tylko domena muzeów. Prezentacje dzieł lokalnych twórców, rysunków dzieci, zdjęć czy rękodzieła ludowego bardzo często pojawiają się w przestrzeniach domów kultury, świetlic czy bibliotek. Tworzenie ekspozycji to zarazem wyzwanie i szansa. Dobra wystawa jest nie tylko punktem programu kulturalnego, ale też przestrzenią spotkania i edukacji. Czasem już samo wspólne wymyślanie i budowanie ekspozycji to przygoda angażująca jej przyszłych odbiorców.

21–22
listopada
2014

Praktyczne umiejętności prowadzenia (facylitacji) spotkania

zapisy do: 17 listopada 2014

Dwudniowy, bezpłatny warsztat poświęcony zdobyciu praktycznych umiejętności prowadzenia (facylitacji) spotkania polegającego na wymianie opinii przez jego uczestników i realizacji założonego celu.

30–31
stycznia
2015

Warsztaty „Dobre spotkanie – jak je przeprowadzić?”

zapisy do: 26 stycznia 2015

Kiedy: 30–31 stycznia 2015 r., godz. 10.00–16.00 Gdzie: MIK, Kraków, ul. Karmelicka 27 Zapraszamy do udziału w dwudniowym warsztacie umożliwiającym zdobycie praktycznych umiejętności związanych z prowadzeniem (facylitacją) spotkania polegającego na wymianie opinii przez jego uczestników i realizacji założonego celu. Jak przeprowadzić spotkanie z odbiorcami naszej oferty, partnerami projektu czy zespołem pracowniczym? Dyskusja w klubie książki, debata mieszkańców, narada zespołu projektowego, wspólne ustalanie planu działania, rozmowa z odbiorcami

21
listopada
2016

Szkolenie: „Długofalowy plan rozwoju – czy i w jakim celu jest potrzebny instytucji kultury?”

Zapraszamy: dyrektorów i kierowników ze średnich i małych instytucji kultury (ośrodków kultury, bibliotek, muzeów) oraz członów organizacji pozarządowych działających w sektorze kultury.

1
grudnia
2016

Gry wideo w życiu rodziny: zagrożenie czy szansa na lepszy kontakt z dzieckiem?

Zapraszamy 1 grudnia 2016 r. o godzinie 16.30 na bezpłatne warsztaty poświęcone roli gier wideo w życiu rodzinnym. Do udziału zachęcamy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz osoby zainteresowane edukacyjnymi aspektami gier wideo.

15–16
lutego
2017

Warsztaty: „Mamy gazetę”

Zapraszamy: pracowników lokalnych instytucji kultury i jednostek samorządu terytorialnego oraz członków organizacji pozarządowych, którzy zajmują się wydawaniem prasy o zasięgu lokalnym.

23
lutego
2017

Bezpłatne szkolenie z Chłopskiej Szkoły Biznesu w Gdańsku

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenie z prowadzenia zajęć, warsztatów i szkoleń z wykorzystaniem ekonomicznej gry symulacyjnej Chłopska Szkoła Biznesu, która jest sprawdzonym narzędziem integracyjnym i aktywizującym dla grup od 12 do 30 osób powyżej dwunastego tego roku życia.

25
listopada
2017

Bezpłatne szkolenie z Chłopskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie zaprasza na bezpłatne szkolenie z prowadzenia zajęć, warsztatów i szkoleń z wykorzystaniem ekonomicznej gry symulacyjnej Chłopska Szkoła Biznesu, która jest sprawdzonym narzędziem integracyjnym i aktywizującym dla grup od 12 do 30 osób.

30
stycznia
2018

„Historie lokalne” – szkolenie dla kadr kultury

Szkolenie dla animatorów kultury, bibliotekarzy, nauczycieli, regionalistów o tym, jak realizować projekty oparte na osobistych historiach oraz jak zachęcić mieszkańców miasta/dzielnicy/wioski do zapisywania lokalnych narracji.

28
lutego
2018

Zespołowe planowanie strategiczne. Kilka przydatnych narzędzi

Szkolenie dla dyrektorów, menadżerów, koordynatorów projektów oraz wszystkich wielbicieli myślenia strategicznego podczas którego pokazaliśmy przydatne w procesie planowania narzędzia.

12
kwietnia
2018

SCENOGRAFIA MAŁEGO WYDARZENIA KULTURALNEGO

Jak przygotować scenografię spotkania, małej wystawy lub występu w taki sposób, aby wzmocnić przekaz tego wydarzenia? Szkolenie dla animatorów kultury, bibliotekarzy i nauczycieli, chcących nadać ciekawą oprawę scenograficzną małym wydarzeniom kulturalnym w swoich placówkach.

17
kwietnia
2018

Historie lokalne

Szkolenie o tym, jak realizować projekty oparte na osobistych historiach oraz jak zachęcić mieszkańców miasta/dzielnicy/wioski do zapisywania lokalnych narracji.

14
czerwca
2018

Budowanie wizerunku domu kultury

Szkolenie skierowane do osób odpowiedzialnych za promocję, marketing i PR w centrum, ośrodku czy domu kultury – zarówno w małej, lokalnej placówce jak i dużej, pełniącej różnorodne funkcje.

26
września
2018

Dziecko w instytucji kultury – o tym, jak planować i tworzyć ofertę edukacyjną i animacyjną razem z dziećmi

Zapraszamy do przyjrzenia się strategiom, dzięki którym dzieci będą chciały uczestniczyć w naszych zajęciach, a my nie zwariujemy od ich pomysłów, ani nie zniechęcimy się z powodu ich braku.

17
października
2018

Zostań mistrzem opowieści. Jak ciekawie opowiadać o skarbach lokalnego dziedzictwa

W zabytkowych obiektach, lokalnych muzeach, izbach regionalnych czy w gabinetach kolekcjonerów warto odkrywać treści, które pozwalają lepiej zrozumieć zarówno historię jaki teraźniejszość. Zapraszamy na warsztat poświęcony metodyce skutecznego oprowadzania i prezentowania lokalnego dziedzictwa.

4–5
grudnia
2018

Być jak cicerone, czyli jak ciekawie oprowadzać – dwudniowe szkolenie oparte na metodyce interpretacji dziedzictwa Interpret Europe

Dobre oprowadzanie powinno poruszać zwiedzających, odnosić się do ich doświadczeń, zaciekawiać, prowokować do zadawania pytań i pogłębiania wiedzy. Jak więc stworzyć scenariusz oprowadzania, dzięki któremu będziemy budować głębsze relacje publiczności z prezentowanymi obiektami i niesionymi przez nie treściami? Patronem naszego programu, w ramach którego realizujemy szkolenie, uczyniliśmy archetypiczną postać włoskiego cicerone, zajmującego opowiadacza, który potrafi kierunkować uwagę, przykuwać wzrok, prowokować do myślenia, zarażać pasją, wzbudzać emocje i zachęcać do dialogu.

10
grudnia
2018

Między otwartością a dezorganizacją ‒ polityka gościnności lokalnych instytucji kultury

Zapraszamy pracowników lokalnych instytucji kultury oraz osoby odpowiedzialne za rozwój kultury w miastach i gminach do udziału w warsztacie, podczas którego zapoznamy się z rozwiązaniami stosowanymi w instytucjach kultury w ramach polityk gościnności i wypracujemy uniwersalne założenia pomocne przy tworzeniu zasad użyczania zasobów instytucji na rzecz lokalnych inicjatyw.

12–13
marca
2019

Być jak cicerone, czyli jak ciekawie oprowadzać – dwudniowe szkolenie oparte na metodyce interpretacji dziedzictwa Interpret Europe

zapisy do: 5 marca 2019

Dobre oprowadzanie powinno poruszać zwiedzających, odnosić się do ich doświadczeń, zaciekawiać, prowokować do zadawania pytań i pogłębiania wiedzy. Jak więc stworzyć scenariusz oprowadzania, dzięki któremu będziemy budować głębsze relacje publiczności z prezentowanymi obiektami i niesionymi przez nie treściami?

2–3
kwietnia
2019

Dobre spotkanie. Jak je przeprowadzić, aby osiągnąć zamierzony cel [ODWOŁANE]

zapisy do: 26 marca 2019

Szkolenie dla animatorów, bibliotekarzy i nauczycieli. A także dla wszystkich, którzy moderują spotkania, podczas których podejmuje się decyzje, dzieli opiniami oraz nadaje kształt pomysłom. Jest to dwudniowy warsztat poświęcony zdobyciu praktycznych umiejętności planowania, prowadzenia (facylitacji) oraz ewaluacji efektów takiego spotkania.

9–10
kwietnia
2019

Być jak cicerone, czyli jak ciekawie oprowadzać – dwudniowe szkolenie oparte na metodyce interpretacji dziedzictwa Interpret Europe

zapisy do: 29 marca 2019

Dobre oprowadzanie powinno poruszać zwiedzających, odnosić się do ich doświadczeń, zaciekawiać, prowokować do zadawania pytań i pogłębiania wiedzy. Jak więc stworzyć scenariusz oprowadzania, dzięki któremu będziemy budować głębsze relacje publiczności z prezentowanymi obiektami i niesionymi przez nie treściami?

27
czerwca
2019

Jak stworzyć ofertę instytucji kultury, by cieszyła odbiorców, pracowników i organizatorów

zapisy do: 20 czerwca 2019

Szkolenie dla pracowników domów i ośrodków kultury oraz bibliotek, którzy swoją ofertę planują z wspólnie z mieszkańcami i korzystają z lokalnych zasobów.

17
października
2019

Festyn i inne formy społecznego świętowania jako wyzwanie i szansa dla animatora

zapisy do: 11 października 2019

Szkolenie dla pracowników i pracowniczek lokalnych instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego, członkiń i członków organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych.

18–22
listopada
2019

Być jak cicerone, czyli jak ciekawie oprowadzać – certyfikowany kurs oparty na metodyce interpretacji dziedzictwa Interpret Europe

zapisy do: 10 listopada 2019

Pięciodniowy, certyfikowany kurs prowadzony w języku polskim, w oparciu o scenariusz wypracowany przez Interpret Europe.

21
listopada
2019

Historie lokalne

zapisy do: 14 listopada 2019

Szkolenie dla animatorek kultury, bibliotekarzy, nauczycielek, regionalistów. Dla wszystkich planujących projekty w oparciu o zasoby lokalnej tradycji i historii. 

17–18
marca

Być jak cicerone, czyli jak ciekawie oprowadzać – dwudniowe szkolenie oparte na metodyce interpretacji dziedzictwa Interpret Europe

zapisy do: 9 marca 2020

Szkolenie odwołane – więcej szczegółów w komunikacie. Zapraszamy osoby zajmujące się oprowadzaniem po obiektach dziedzictwa, które chcą poznać nowe, pomocne w swojej pracy narzędzia; zarówno pracowników instytucji i organizacji, takich jak muzea, parki narodowe czy krajobrazowe, stowarzyszenia czy fundacje, jak i osoby indywidualne. Dobre oprowadzanie powinno poruszać zwiedzających, odnosić się do ich doświadczeń, zaciekawiać, prowokować do zadawania pytań i pogłębiania wiedzy. Jak więc stworzyć scenariusz oprowadzania,

20–24
kwietnia

Dać rzeczy słowo, czyli jak pisać o dziedzictwie

zapisy do: 6 kwietnia 2020

Dobry tekst to prawdziwe wyzwanie. Tym bardziej, że uwagę większości odbiorców w obiektach dziedzictwa przykuwa raczej obraz, najlepiej ruchomy. Nie dyskutując z wyzwaniami teraźniejszości, proponujemy Państwu kurs pisania tekstów interpretacyjnych, czyli takich, które mogą zaangażować uwagę czytającego w sytuacji zwiedzania, kiedy możliwości przyswajania długich i skomplikowanych treści są ograniczone. Zapraszamy Państwa do udziału w pięciodniowym, certyfikowanym przez Interpret Europe, kursie Certified Interpretive Writer (CIW). Kurs został spolszczony

16–20
listopada

Być jak cicerone, czyli jak ciekawie oprowadzać – certyfikowany kurs oparty na metodyce interpretacji dziedzictwa Interpret Europe

Zapraszamy Państwa do udziału w pięciodniowym, certyfikowanym przez Interpret Europe, kursie Certified Interpretive Guide (CIG). Kurs będzie prowadzony w języku polskim, w oparciu o scenariusz wypracowany przez IE. Trenerami będą pracownicy programu Dynamika Ekspozycji Małopolskiego Instytutu Kultury – certyfikowani interpretatorzy dziedzictwa IE. Program 40-godzinnego kursu zawiera działania praktyczne i dostarcza narzędzi, które pozwalają zamienić kontakt z obiektami dziedzictwa w ciekawe doświadczenie oraz kreować aktywną postawę różnych grup

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 Lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności