misja

misja

Jesteśmy samorządową instytucją kultury Województwa Małopolskiego powstałą w efekcie modernizacji Małopolskiego Ośrodka Kultury. Od 2002 roku funkcjonujemy pod nową nazwą, której charakter wyznacza cele, jakie przed sobą stawiamy.

Promocja regionu
Promujemy i twórczo wykorzystujemy zasoby kulturowe Małopolski, dając mieszkańcom
regionu możliwość aktywnego uczestnictwa w kulturze. Tworzymy autorskie projekty kulturowe dla wzmocnienia tożsamości regionalnej Małopolan. Zajmujemy się edukacją dotyczącą dziedzictwa kulturowego Małopolski, w tym dziedzictwa mniejszości narodowych i etnicznych. W działaniach promocyjnych szczególny nacisk kładziemy na wykorzystanie nowych technologii.

Kadry kultury
Wspieramy aktywność i kreatywność osób zajmujących się działalnością kulturalną. Poprzez szkolenia oraz tworzenie sieci współpracy zachęcamy do dzielenia się doświadczeniami, używania nowych metod i narzędzi pracy oraz eksperymentowania. Zależy nam na tworzeniu wspólnoty małopolskich podmiotów kultury, działających razem i wspierających się wzajemnie.

Badania i analizy
Obserwujemy i analizujemy procesy zachodzące w kulturze Małopolski. Realizujemy badania, opisujemy zjawiska, przygotowujemy kompleksowe informacje, formułujemy rekomendacje, które służą podmiotom sektora kultury w skutecznym wykorzystywaniu jego potencjału. Rezultaty naszej działalności upowszechniamy we współpracy z polskimi i europejskimi partnerami.

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 Lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności