Aqueduct to międzynarodowa inicjatywa, realizowana w ramach programu Comenius, w obszarze Działania Wielostronne, służąca współpracy europejskich instytucji kulturalnych i pedagogiczno-edukacyjnych. Ma ona na celu zachęcanie nauczycieli, aby wykorzystali dziedzictwo kulturowe do rozwijania u uczniów kluczowych kompetencji (m.in.: społecznych i obywatelskich, związanych z inicjatywnością i przedsiębiorczością, jak również kompetencji z zakresu świadomości i ekspresji kulturowej). Instytucje współpracujące, z Belgii, Włoch, Holandii, Rumunii, Francji i Austrii, poddały analizie sektor edukacji w swoich krajach, gromadziły tzw. dobre praktyki, organizowały warsztaty dla nauczycieli i animatorów kultury oraz projekty pilotażowe. Efektami tej współpracy są publikacja oraz strona internetowa, prezentujące zebrane w ramach „Aqueductu” doświadczenia.

kontakt Kontakt: Katarzyna Dzigańska, Marcin Klag

Flickr is currently unavailable.
MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 Lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności