Fot. B. Krężel / bogdankrezel.com

newsletter

Ogłoszenie

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie (MIK) poszukuje pracownika na stanowisko:

Główny specjalista ds. zamówień publicznych

więcej…

Małopolska. Kultura wrażliwa – podsumowanie drugiego roku działań

W pełni dostępna instytucja kultury, spektakle z audiodeskrypcją, oferta dla wszystkich grup odbiorców, otwarta i wykwalifikowana kadra – to wizja instytucji, którą z powodzeniem wprowadza w życie projekt „Małopolska. Kultura Wrażliwa”. Podsumowaniem drugiego roku działań, mających na celu zwiększenie dostępności małopolskich instytucji kultury, była uroczysta gala wręczenia świadectw dostępności w Operze Krakowskiej.

Narracje architektury dwudziestolecia

W najnowszym „Autoportrecie” staramy się wyjść poza duszną dychotomię między mitologizacją dwudziestolecia i jego szkalowaniem. Nie chodziło nam jednak o powielanie mitów o młodym, w zawrotnym tempie modernizującym się państwie, ani też o demaskację dorobku jednego z najbardziej kontrowersyjnych okresów w dziejach Polski. Chcecie dowiedzieć się więcej? Czytajcie!

„Wypowiadać to, co dotychczas niewypowiedziane” – rozmowa z prof. Andrzejem Lederem

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego dobiega końca. To dobry moment, by zapytać, jaki obraz dziedzictwa naszego regionu tworzą zgromadzone na portalu Wirtualne Muzea Małopolski kolekcje. Czy możemy uznać, że jest to już zbiór reprezentatywny? Czy zestawienie tak różnorodnych eksponatów mówi nam coś o naszej tożsamości i jednoznacznie określa jej obraz? I czy odnajdujemy się w nim wszyscy?

6 grudnia 2018

#WMIK! – czyli Wolontariat Małopolskiego Instytutu Kultury

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza zapraszamy na spotkanie #WMIK!, czyli Wolontariatu Małopolskiego Instytutu Kultury. Zaproszenie kierujemy do wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się, na czym polega wolontariat w instytucji kultury.

5 grudnia 2018

Słowa do rzeczy. Kurs tworzenia tekstów według metodologii interpretacji dziedzictwa Interpret Europe

Muzea i skanseny stale się rozwijają, tworzone są nowe ekspozycje i wystawy, a multimedia odgrywają coraz większą rolę w prezentowaniu dziedzictwa, dlatego tak ważne jest wypracowanie nowych, kreatywnych metod jego interpretacji, które pozwolą sprostać wyzwaniom nowoczesności.

30 listopada 2018

„Dziedzictwo w praktyce” – warsztaty dla nauczycieli

Co nam daje kontakt ze sztuką? Jakich kompetencji nabywamy, analizując i interpretując dzieła? Jaką rolę podczas lekcji mogą odgrywać obiekty muzealne? W jaki sposób można je wykorzystać podczas zajęć szkolnych? Jak stworzyć autorski scenariusz? W jaki sposób posłużyć się zdigitalizowanymi zasobami podczas lekcji? Jeżeli chcecie poznać odpowiedzi na te pytania, zapraszamy do udziału w warsztacie.

16 listopada 2018

Szkolenie „Między otwartością a dezorganizacją ‒ polityka gościnności lokalnych instytucji kultury”

Zapraszamy pracowników lokalnych instytucji kultury oraz osoby odpowiedzialne za rozwój kultury w miastach i gminach do udziału w warsztacie, podczas którego zapoznamy się z rozwiązaniami stosowanymi w instytucjach kultury w ramach polityk gościnności i wypracujemy uniwersalne założenia pomocne przy tworzeniu zasad użyczania zasobów instytucji na rzecz lokalnych inicjatyw.

15 listopada 2018

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie i Koło Naukowe Zachowań Organizacyjnych „Idea” przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie zapraszają do udziału w grze historyczno-ekonomicznej prezentującej przedsiębiorców, którzy nie tylko przyczynili się do powstania przemysłu naftowego i jego rozwoju, ale również działali na rzecz odzyskania niepodległości w okresie zaborów. Ich postawa pokazuje, że patriotyczny wysiłek to nie tylko walka zbrojna, ale też praca organiczna.

9 listopada 2018

Szkolenie „Być jak cicerone, czyli jak ciekawie oprowadzać”

W listopadzie zapraszamy osoby zajmujące się oprowadzaniem po obiektach dziedzictwa na dwudniowe szkolenie oparte na metodyce interpretacji dziedzictwa Interpret Europe, na którym będą miały okazję poznać nowe, pomocne w swojej pracy narzędzia.

5 listopada 2018

Jak dzielić się sztuką i dziedzictwem

W Leeuwarden, Europejskiej Stolicy Kultury 2018, w dniach 18‒19 października pod hasłem „Sharing Arts & Heritage” spotkały się cztery europejskie sieci zajmujące się edukacją, sztuką i dziedzictwem kulturowym: ACEnet, AMATEO, ENO i STEP/ATN.

30 października 2018

Forum Edukacji Kulturowej SYNAPSY 2018

Jak stworzyć i rozwijać skuteczną sieć współpracy pomiędzy sektorami kultury i edukacji? Zapraszamy do wspólnej dyskusji nauczycieli, animatorki, edukatorów oraz liderki i liderów kultury. Porozmawiamy o najważniejszych obecnie problemach i wyzwaniach naszych środowisk, wymienimy się wiedzą i doświadczeniami. Przygotowaliśmy cykl inspirujących spotkań warsztatowych i paneli dyskusyjnych ‒ z pewnością nie zabraknie nam tematów do rozmów (także w kuluarach). Połączmy siły, spotkajmy się na Forum Edukacji Kulturowej 14 listopada 2018.

23 października 2018

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 Lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności