Wyniki postępowań prowadzonych w trybie zapytania o cenę w roku 2020

Wyniki postępowań prowadzonych w trybie zapytania o cenę w roku 2020 dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej
Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie w zakładce „Zamówienia publiczne” pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/mikwkrakowie,m,332944,wyniki-zapytan-o-cene.html