Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr ZOA-1-261-1/19 prowadzonym w trybie zapytania o cenę pn. „Druk książki towarzyszącej XXI Małopolskim Dniom Dziedzictwa Kulturowego”.

Wyniki_ZOA_1_261_1_2019